Pomoc

Witaj w dziale pomocy!

Potrzebujesz pomocy przy dokonywaniu zakupów online z USA/Kanady?
Sprawdź jak wygląda proces transportu Twojej przesyłki z USA/Kanady do Polski.

Znajdziesz tutaj najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie – pozwolą Ci samodzielnie zrobić zakupy na platformie USBOX.

Jeśli będziesz mieć kłopot ze znalezieniem potrzebnej informacji, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Dodatkowe płatne usługi magazynu

W przypadku importu lub eksportu na rynek USA , mają Państwo do dyspozycji nasz magazyn w USA.
Chcąc skorzystać z jego usług możesz dodatkowo zlecić nam:

1

Przechowywanie przesyłki powyżej 1 miesiąca:

Możesz wybrać tę usługę, gdy w danym momencie nie możesz odebrać przesyłki lub czekasz na inną paczkę i chcesz te dwie połączyć w jedną. Przechowywanie powyżej 1 miesiąca jest możliwe wyłącznie, gdy opłata za przechowywanie wpłynie najpóźniej w 30. dniu „przebywania” przesyłki w magazynie (pieniądze muszą wpłynąć na konto firmy USBOX Sp. k.). W przeciwnym razie magazyn odeśle przesyłkę do dostawcy na Twój koszt.

2

Rozbicie zbiorczej przesyłki na mniejsze – dekonsolidacja:

Dotyczy to sytuacji, gdy zamawiający chce dostarczyć towary do różnych odbiorców w Polsce lub do różnych odbiorców na terenie USA. Pragniemy zaznaczyć, że w takiej sytuacji komplikuje się proces odprawy celnej, ponieważ każdy odbiorca automatycznie staje się importerem oraz stroną dla postępowania w Urzędzie Celnym.

W przypadku eksportu najwygodniej jest wysłać cały ładunek do naszego magazynu w USA ( który będzie importerem), a następnie magazyn dokona dekonsolidacj i wyśle przesyłki do końcowych klientów.

Natomiast w przypadku importu, najprostszym rozwiązaniem będzie wysłanie całego ładunku do naszego magazynu w Polsce ( wówczas importerem będzie firma USBOX ), nasz magazyn podzieli ładunek i wyśle do wskazanych odbiorców w Polsce.

Całość tych operacje ( pod względem logistycznym i finansowym) wcześniej należy z nami uzgodnić. Nie ma tutaj ogólnych rozwiązań, gdyż każdy przypadek ma wymiar indywidualny.

3

Wykonanie zdjęcia produktu na magazynie w USA:

Usługa ta przeznaczona jest dla tych zamawiających, którzy chcą zobaczyć zamówione produkty przed otrzymaniem ich do rąk własnych. Zdjęcie jest dostarczane pocztą elektroniczną. Zalecamy.

4

Wykonanie zdjęcia ogólnego przesyłki:

Sfotografowanie opakowania przed wysyłką może pomóc w dochodzeniu swoich roszczeń przed firmą transportującą w przypadku uszkodzeń przesyłek w transporcie z USA do zamawiającego.

5

Konsolidacja – łączenie kilku przesyłek w jedną:

Nasi klienci najczęściej wybierają właśnie tę usługę, chcąc połączyć w jeden ładunek towary zamówione u różnych dostawców, pozwala to bowiem obniżyć koszty transportu

EORI

Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators’ Registration and Identification), nazywany systemem EORI, jest jedną z części składowych tworzonego w Unii Europejskiej środowiska elektronicznego cła powstającego w ramach programu e-Customs, czyli „bezpapierowego” środowiska stworzonego na potrzeby administracji celnych i handlu w UE. Każdy z krajów członkowskich UE opracował swój własny krajowy system EORI, który jest częścią systemu wspólnotowego EORI. System EORI w Polsce został zrealizowany w Ministerstwie Finansów w Departamencie Służby Celnej na potrzeby Polskiej Administracji Celnej jako jeden z pierwszych projektów Programu e-Cło. System EORI został uruchomiony w całej UE 1 lipca 2009 roku.

System EORI ma pomóc przedsiębiorcom i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, uczestniczącym w czynnościach celnych przyśpieszyć załatwianie formalności i przeprowadzanie operacji celnych.

Przedsiębiorcy są jednorazowo rejestrowani w systemie EORI. Otrzymują wtedy unikalny numer identyfikacyjny EORI. Są oni obowiązani posługiwać się tym jednym, uznawanym na obszarze całej UE, numerem EORI przy przeprowadzaniu wszystkich transakcji i czynności celnych na terenie UE, przy których wymagany jest ten identyfikator.

Stworzenie europejskiego systemu identyfikacji przedsiębiorców, obejmującego uczestników wymiany towarowej na terenie całej UE, zapewnia administracjom celnym państw członkowskich bieżącą informację o podmiotach uczestniczących w czynnościach celnych. Natomiast przedsiębiorcom umożliwia dostęp do określonych danych dotyczących innych podmiotów gospodarczych (za uprzednią zgodą tych podmiotów).

Podstawą prawną wprowadzenia obowiązku rejestracji przedsiębiorców w Systemie EORI są: przepisy wspólnotowego prawa celnego w sprawie EORI wynikające z rozporządzenia Komisji (WE) nr TAXUD 1435/2007 rozporządzenia Komisji (WE) nr 312/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Z dniem 29 czerwca 2015 roku uruchomiony został e-klient Służby Celnej, na którym można złożyć wniosek o nadanie numeru EORI. Wiecej informacji znajdą Państwo na stronie https://puesc.gov.pl/

Odprawa celna w imporcie

W przypadku importu podmioty gospodarcze muszą posiadać numer EORI. Jest to europejski numer każdego importera, który jest niezbędny w przypadku złożenia wniosku o odprawę w Urzędzie celnym. Załatwienie jego nie jest trudne ( ale niezbędne) i jak to zrobić opisane jest tutaj. Osoby fizyczne będące importerami nie mają takiego obowiązku.

Towary , który wylądują na lotnisku w Polsce lub dopłyną do polskiego portu, są dostarczane do Urzędu Celnego ( w celu dopuszczenia ich do obrotu na terenie Polski) . Agencje Celne firmy USBOX, mogą przyjąć ładunek do odprawy pod warunkiem posiadania upoważnienia ( dostępnego na stronie USBOX ), podpisanego przez importera ( w przypadku spółek- osób upoważnionych), oraz otrzymania potwierdzenia  opłaty upoważnienia w wysokości 17zł. Upoważnienie może być wystawione jednorazowo , lub na czas nieokreślony. W pierwszym przypadku, upoważnienie należy wystawiać każdorazowo i każdorazowo je opłacać, w drugim przypadku czynności są jednorazowe. Upoważnienie powinno być podpisane własnoręcznie i wysłane do Właściwej Agencji Celnej. Wyjątkowo, w szczególnych sytuacjach ( głównie ze względu na szybkość) odprawa może być dokonana w porcie lub na lotnisku.

Do  Agencji Celnej musi zostać dostarczona przetłumaczona, przez upoważnioną osobę, faktura zakupowa. Agencja Celna wystawia dokument SAD ( lub SAD BIS przy większej ilości pozycji na fakturze) określając cło i podatek . Należy wiedzieć , że na wartość cła i podatku ma wpływ koszt transportu  do Polski ( określenie ostateczne jego jest możliwe dopiero w momencie wysyłki, gdy znana jest waga i wymiary całego wysyłanego produktu), który jest doliczany do wartości zakupionych towarów. Ostatecznym organem zatwierdzającym kwalifikację produktu a tym samym wartość cła i podatku jest Urząd Celny.

Po zatwierdzeniu dokumentu SAD przez Urząd Celny, Agencja Celna wystawia importerowi notę księgową dotyczącą opłaty cła i podatku, które należy odprowadzić na konto UC wskazane w dokumencie. Po przesłaniu potwierdzenia zapłaty do Agencji Celnej , towar jest wysyłany do odbiorcy

Gwarancje / reklamacje na rynku USA/Kanada

Firma USBOX świadczy dla zamawiających usługi logistyczne obejmujące między innymi dostawę przesyłek z USA/Kanady do Polski. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest pomiędzy dostawcą w USA/Kanadzie (np. sklepem internetowym) a kupującym. USBOX bierze odpowiedzialność za dostawę logistyczną przesyłek od momentu, kiedy pojawiają się w magazynie w USA/Kanadzie do chwili dostarczenia ich do zamawiającego. Nie bierzemy odpowiedzialności za zawartość przesyłek oraz ich zgodność z zamówieniem. Możemy natomiast wspomóc logistykę dostawy produktów reklamowanych do sprzedawcy.

Sprzedający w USA/Kanadzie zobowiązany jest do przestrzegania poniższych form gwarancyjnych:

1

odpowiedzialność w ramach tzw. express warranty (m.in. za wady towaru) – odpowiada za to sprzedawca. Każdy stan osobno określa czas przeznaczony na zgłoszenie reklamacji. Sprzedawca, opisując produkt w określony sposób (np. wskazując konkretne parametry), automatycznie kształtuje zakres gwarancji express warranty. Z kolei opinie i rekomendacje sprzedawcy nie mają wpływu na tę gwarancję;

2

odpowiedzialność w ramach tzw. implied warranty (za przydatność, ogólną lub w konkretnym celu) – odpowiada za to sprzedawca. Każdy produkt, nawet sprzedawany bez pisemnej gwarancji, ma dzięki prawom stanowym tzw. niepisaną gwarancję (implied warranty). Oznacza to, że każdy produkt powinien spełniać przewidzianą funkcję. Niepisana gwarancja chroni konsumenta również wtedy, gdy usterka jest tylko kosmetyczna;

3

gwarancja w ramach tzw. extended warranty (odpowiednik polskiej gwarancji). Dotyczące jej szczegóły zawarte są w dokumencie gwarancyjnym albo w regulaminie sklepu. W praktyce będzie to gwarancja udzielana przez producenta. Jeżeli wskazuje on, że towar kupiony w USA/Kandzie jest objęty gwarancją poza USA/Kanadą, to możemy złożyć reklamację w trybie określonym również w dokumencie gwarancyjnym. W praktyce większość producentów dzieli swoją ofertę według regionów świata, wyodrębniając „terytoria gwarancyjne” – gwarancja na towar obowiązuje jedynie na tym wskazanym obszarze. Oznacza to, że towaru kupionego w USA/Kanadzie nie możemy w ramach gwarancji naprawić w Polsce.

Uwaga 1: Przy wyborze produktu zwróć uwagę, czy udzielana jest gwarancja „world guarantee”, która pozwala na korzystanie z serwisu producenta na terenie Polski.

Uwaga 2: Informacja, jak zgłosić reklamację czy jak odesłać towar, powinna znajdować się na stronie sklepu, dlatego warto kupować tylko w takich sklepach, które informują o procedurze reklamacyjnej. Dobrze jest też dokładnie zapoznać się z regulaminem sklepu.

Uwaga 3: Kolor produktu, jaki widzisz na swoim monitorze, może odbiegać od rzeczywistego koloru przedmiotu. Obraz na monitorze zależy od jakości wykonania zdjęcia, odwzorowania kolorów Twojego monitora czy klasy karty graficznej, w jaką wyposażony jest Twój komputer.

Stany Zjednoczone Ameryki składają się z 51 stanów. Prawo Konsumenckie może różnić się pomiędzy poszczególnymi stanami. Jeśli reklamujesz produkt, dowiedz się, w jakim stanie zarejestrowana jest spółka będąca właścicielem sklepu czy firmy, z którą przeprowadzasz transakcję kupna-sprzedaży.

W przypadku odesłania produktu do USA/Kanady możesz liczyć na wsparcie naszego Biura Obsługi Klienta, które udzieli Ci również informacji na temat ewentualnych kosztów oraz terminów obsługi.

Przed wykonaniem przez nas usługi importu mają Państwo możliwość odstąpienia od umowy.

Instrukcja pakowania przesyłek

Na to jak sklepy internetowe pakują produkty zamawiający nie mają wpływu. Nasze magazyny mają obowiązek sprawdzić, czy każda przychodząca przesyłka nie ma uszkodzonego opakowania, czy nie występują wgniecenia, rozdarcia, wylania wewnątrz kartonu, czy zapakowane przedmioty nie przemieszczają się luźno w opakowaniu oraz czy z opakowania nie wydobywają się podejrzane zapachy.

O każdym z tych przypadków zostaniecie Państwo powiadomieni drogą elektroniczną, w celu podjęcia decyzji o dalszym losie przesyłki. Nie mniej jednak, zamieszczamy link do standardowej instrukcji pakowania przesyłek, szczególnie dla Tych, którzy przesyłają paczki poprzez platformę USBOX do Polski, oraz tych, którzy są zainteresowani wysyłaniem przesyłek z Polski.

Instrukcja zakładania konta w PayPal

Na stronie głównej PayPal wybieramy przycisk „załóż konto”.

 

W zależności od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy firmą, wybierasz odpowiednie konto: „konto osobiste” dla osób bez działalności gospodarczej lub „konto firmowe”

 

 

W tym poradniku zakładane jest konto dla osoby fizycznej, jednak procedury te różnią się jedynie danymi, które należy podać.

Wypełniamy formularz: w przypadku braku karty kredytowej nie należy się zrażać polem „Nazwisko (identyczne jak na karcie kredytowej)” – wpisujemy tam po prostu swoje nazwisko.

 

 

Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich koniecznych pól, wybieramy przycisk „Wyrażam zgodę i chcę założyć konto”.

Karta kredytowa czy rachunek?

Korzystanie z PayPal możliwe jest albo za pośrednictwem karty kredytowej, albo poprzez rachunek bankowy.

 

 

W zależności od preferowanej opcji, wybieramy właściwy przycisk. Prześledźmy obie opcje, zaczynając od tej drugiej.

Rachunek bankowy

By dodać środki do swojego konta PayPal, należy dokonać przelewu na podany rachunek.

 

 

Karta kredytowa

Jeśli jednak wolisz powiązać swoje konto PP z kartą kredytową – wybierz taką opcję przy logowaniu.

 

 

Po wypełnieniu formularza, w którym musisz podać dane karty, zostanie utworzone Twoje konto PP.

Po wybraniu przycisku potwierdzenia konta PP, zostaniesz przekierowany na stronę PP. Zaloguj się na swoje konto PayPal. Dokonaj transakcji, złotówka zostanie automatycznie pobrana z Twojego konta PP i następnie na nie wróci. Operacja ta jest niezbędna, by potwierdzić autentyczność Twojego konta PP.

Przedziały opłat celnych

Przy imporcie ze Stanów Zjednoczonych/Kanady występują następujące zwolnienia celne i podatkowe:

1. Od osoby prywatnej do osoby prywatnej:

1.1. Do kwoty 45 EUR na jedną przesyłkę, dotyczy towarów w małych ilościach o charakterze niehandlowym – zwolnienie z cła (art.26 WSZC) i VAT (art.51 ust.3 ustawy o VAT) do ilości podanych dla każdego towaru (art.27 WSZC) tzn. wyroby tytoniowe, alkohol i napoje alkoholowe, perfumy, wody toaletowe.

1.2 Rzeczywista wartość do kwoty 150EUR na jedną przesyłkę – zwolnienie z cła (art.23 i 24 WSZC), VAT do naliczenia i zapłaty (art.51 ust.3 ustawy o VAT).

1.3 Towary na własny użytek, okazjonalne, o charakterze niehandlowym, rzeczywista wartość do 700EUR – stawka ryczałtowa 2,5% , VAT do naliczenia i zapłaty (rozporządzenie Rady WE nr 275/2008 z dnia 17 marca 2008r, zmieniające Rozp. Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej nie obowiązuje stawek „bez cła” oraz towarów objętych działem 24- tytoń, wyjątek stanowią także ilości ustanowione w art.31 lub 45 Roz. Rady EWG Nr.918/83 z dnia 28 marca 1983 ustanawiające WSZC z dalszymi zmianami).

2. Od firmy do firmy lub firma do osoby prywatnej: do kwoty 22EUR na jedną przesyłkę – zwolnienie z cła (art.23 WSZC) i VAT (art.51 ust.3 ustawy o VAT).

 

Podstawa prawna:
Cło – „Wspólnotowy System Zwolnień celnych” – Rozporządzenie EWG Nr.1186/2009
VAT- „Ustawa o podatku VAT” – Art. 51 Dz.U.Nr 54 z dnia 05.04.2004

 

PODSUMOWANIE

Cło i podatek będą naliczone według wartości importowanego towaru:

a. poniżej 22 EUR dla towarów w małych ilościach o charakterze niehandlowym, brak należności za cło i podatek VAT czy inne opłaty celne, chyba że towary są objęte akcyzą,

b. 23–150 EUR brak należności za cło, VAT według stawek do zapłaty,

c. powyżej 150 EUR jest naliczane cło i podatek VAT według stawek (wyjątek stanowi osoba prywatna do osoby prywatnej do wartości 700 EUR, wtedy ma zastosowanie cło ryczałtowe zgodnie z punktem 1.3).

Przesyłki o charakterze niehandlowym to takie przesyłki, które jednocześnie:

 • mają charakter okazjonalny,
 • zawierają towary przeznaczone wyłącznie do własnego użytku odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują ani swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe,
 • są wysyłane do odbiorcy przez nadawcę bez żadnego rodzaju opłat.

WAŻNE! 

1. Wartość cła i podatku VAT jest obliczana od wartości zakupu powiększonej o koszty dostawy

2. Wiele towarów posiada stawkę cła 0%, np. laptop, telefon komórkowy, aparat cyfrowy i wiele innych. Pamiętaj też, że w Polsce ostateczną decyzję o wysokości stawki celnej podejmuje przedstawiciel Urzędu Celnego.

Chcesz wiedzieć ile zapłacisz za przesyłkę z USA?

Płatności przez internet

Jeśli płacisz kartą kredytową, zwróć uwagę na poniższe zagadnienia:

 • przy przepisywaniu danych z karty używaj polskich znaków,
 • numer karty kredytowej zawsze składa się z 16 cyfr,
 • data ważności karty znajduje się poniżej numeru karty i jest zapisana w formacie MM/RR (miesiąc/rok),
 • kod zabezpieczający (CVV2/CVC2/PCSC) składa się z 3 cyfr i znajduje się odwrocie karty.

Powyżej podaliśmy wszystkie dane potrzebne do dokonania płatności za pomocą karty.

Najczęstszym powodem odrzucenia płatności jest niewystarczający lub przekroczony limit kwoty. Bardzo często limitem domyślnym ustawionym na nowo otrzymanej karcie jest wartość zerowa.

Innym popularnym sposobem płatności w serwisach internetowych jest PayPal. Jeżeli firma nie posiada karty kredytowej, PayPal pozostaje jednym z niewielu godnych uwagi sposobów płatności w amerykańskich sklepach. Więcej informacji dotyczących działania tego pośrednika płatności znajdziesz na:

Śledzenie przesyłki

Ważnym aspektem w transporcie zarówno międzykontynentalnym czy krajowym jest śledzenie przesyłki. Pomaga to zlokalizować przesyłkę zarówno nadawcy jak i odbiorcy.
Przy każdym nadaniu wysyłki wystawiany jest list przewozowy, na którym znajduję się numer będący numerem śledzenia przesyłki.

Wiemy, że z odprawami celnymi bywa różnie, jeśli wyniknie jakikolwiek problem z odprawą celna eksportową/importową. Dzięki monitorowaniu dowiemy się o tym jeszcze zanim agencja o tym poinformuje.

Po wystawieniu przez naszą firmę listu przewozowego oraz rozpoczęcia procesu logistycznego dla przesyłki, każdemu klientowi zawsze wskazujemy numer śledzenia. Przy sprawdzaniu statusu przesyłki, wskazany jest również szacowany termin doręczenia.

Towary powyżej 2500$- SED

SED (Shipper’s Export Declaration) to deklaracja eksportowa nadawcy.

Deklaracja SED jest stosowana tylko wtedy, gdy przesyłka pochodzi ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Puerto Rico.Zawiera ona ogólne informacje o transakcji eksportowej i jest używana do opracowywania danych statystycznych i kontrolnych dotyczących eksportu w USA.
Deklaracja SED jest wymagana tylko wtedy, gdy przesyłka zawiera towar, którego cena jednostkowa przekracza 2500 USD lub wymaga zezwolenia na eksport. Dokument ten powinien być wypełniony przez importera lub przewoźnika na zlecenie importera. Zlecenie wypełnienia tego dokumentu firmie UPS kosztuje 10 USD.

Poniżej zamieściliśmy formularz SED do pobrania wraz z instrukcją wypełniania. Formularz powinien być wypełniony w języku angielskim. Jeśli będziesz mieć problemy przy wypełnianiu go, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Formularz powinien być wysłany do naszej firmy na podany poniżej adres, abyśmy mogli go zweryfikować, a następnie przekazać do odpowiedniej agencji rządowej w USA, tzw. CENSUS BUREAU

BOK@USBOX.PL

Wypełnimy w Twoim imieniu formularz SED i prześlemy zwrotnie do Ciebie, abyś go wydrukował/a, podpisał/a i odesłał/a na wskazany przez nas adres.

Wagi przesyłek kurierskich

Firmy spedycyjne czy kurierskie określają koszt dostawy na podstawie tzw. wagi billingowej lub rozliczeniowej. Uwzględniana jest większa z wag wymiarowej lub rzeczywistej. Przesyłki lekkie, ale o dużych wymiarach, jak np. ramy aluminiowe do rowerów lub lampy fotograficzne, zajmują więcej miejsca w przestrzeniach ładunkowych i mimo niewielkiej wagi są droższe w transporcie.

Waga rzeczywista jest po prostu ciężarem przesyłki.

Waga wymiarowa uwzględnia 3 wymiary przesyłki oraz podawana jest w jednostkach wagi, najczęściej w kilogramach. Wyliczana jest z przedstawionego poniżej wzoru oraz zaokrąglana w górę do 0,5 kg: długość x szerokość x wysokość / 5000

1

Przykład:

Zakup drukarki 3D o wadze 22 kilogramów i wymiarach opakowania 40 cm x 40 cm x 40 cm:

Waga rzeczywista: 22 kg
Waga wymiarowa: 40 x 40 x 40 / 5000 = 64000 / 5000 = 12,8 kg, czyli 13 kg

Zatem waga billingowa wyniesie 22 kg, bo ta waga jest większa.

2

Przykład:

Zakup twardej walizki o wadze 3 kg i wymiarach 30 cm x 40 cm x 70 cm:

Waga rzeczywista: 3 kg
Waga wymiarowa: 30 x 40 x 70 / 5000 = 84000 / 5000 = 16,8 kg, czyli 17 kg

Mimo małej wagi rzeczywistej koszt transportu będzie liczony dla przesyłki o wadze 17 kg.

Warunki transportu morskiego

Warunki transportu różnego rodzaju ładunków drogą morską:

1

Towary zapakowane w karton:

 • paczki mogą mieć następujące maksymalne wymiary:
  * długość do 300cm* szerokość do 223cm* wysokość do 200cm* waga do 2,5 tony
 • powyższe wymiary odnoszą się do jednej paczki
 • przesyłka może składać się z wielu elementów

2

Towary zapakowane w skrzynię:

 • jedna skrzynia może mieć maksymalne wymiary:
  * długość do 300cm* szerokość do 223cm* wysokość do 200cm* waga do 2,5 tony
 • przesyłka może składać się z wielu skrzyń

3

Towary na palecie:

 • maksymalna waga jednego opakowania – 2500 kg
 • maksymalna wysokość ( liczona wraz z podstawą) – 200cm
 • towar nie może wystawać poza obrys palety
 • palety muszą posiadać znak fumigacji zgodny z kodem ISPM 15

4

Transport kontenerowy- wymiary wewnętrzne

 • kontener 20 DV* długość- 590cm* szerokość – 235cm* wysokość – 239cm
  Maksymalna waga towaru wraz z opakowaniem 21 ton
 • kontener 40 DV* długość 1203cm* szerokość 235cm*wysokość 239cm
  Maksymalna waga towaru wraz z opakowaniem 22 tony
 • kontener 40HC * długość 1203cm* szerokość 235cm* wysokość 270cm
  Maksymalna waga towaru wraz z opakowaniem 22 tony
 •  kontenery specjalne – np. chłodnicze * wymiary zależą od wielkości ładunku

Dodatkowe płatne usługi magazynu

W przypadku importu lub eksportu na rynek USA , mają Państwo do dyspozycji nasz magazyn w USA.
Chcąc skorzystać z jego usług możesz dodatkowo zlecić nam:

1

Przechowywanie przesyłki powyżej 1 miesiąca:

Możesz wybrać tę usługę, gdy w danym momencie nie możesz odebrać przesyłki lub czekasz na inną paczkę i chcesz te dwie połączyć w jedną. Przechowywanie powyżej 1 miesiąca jest możliwe wyłącznie, gdy opłata za przechowywanie wpłynie najpóźniej w 30. dniu „przebywania” przesyłki w magazynie (pieniądze muszą wpłynąć na konto firmy USBOX Sp. k.). W przeciwnym razie magazyn odeśle przesyłkę do dostawcy na Twój koszt.

2

Rozbicie zbiorczej przesyłki na mniejsze – dekonsolidacja:

Dotyczy to sytuacji, gdy zamawiający chce dostarczyć towary do różnych odbiorców w Polsce lub do różnych odbiorców na terenie USA. Pragniemy zaznaczyć, że w takiej sytuacji komplikuje się proces odprawy celnej, ponieważ każdy odbiorca automatycznie staje się importerem oraz stroną dla postępowania w Urzędzie Celnym.

W przypadku eksportu najwygodniej jest wysłać cały ładunek do naszego magazynu w USA ( który będzie importerem), a następnie magazyn dokona dekonsolidacj i wyśle przesyłki do końcowych klientów.

Natomiast w przypadku importu, najprostszym rozwiązaniem będzie wysłanie całego ładunku do naszego magazynu w Polsce ( wówczas importerem będzie firma USBOX ), nasz magazyn podzieli ładunek i wyśle do wskazanych odbiorców w Polsce.

Całość tych operacje ( pod względem logistycznym i finansowym) wcześniej należy z nami uzgodnić. Nie ma tutaj ogólnych rozwiązań, gdyż każdy przypadek ma wymiar indywidualny.

3

Wykonanie zdjęcia produktu na magazynie w USA:

Usługa ta przeznaczona jest dla tych zamawiających, którzy chcą zobaczyć zamówione produkty przed otrzymaniem ich do rąk własnych. Zdjęcie jest dostarczane pocztą elektroniczną. Zalecamy.

4

Wykonanie zdjęcia ogólnego przesyłki:

Sfotografowanie opakowania przed wysyłką może pomóc w dochodzeniu swoich roszczeń przed firmą transportującą w przypadku uszkodzeń przesyłek w transporcie z USA do zamawiającego.

5

Konsolidacja – łączenie kilku przesyłek w jedną:

Nasi klienci najczęściej wybierają właśnie tę usługę, chcąc połączyć w jeden ładunek towary zamówione u różnych dostawców, pozwala to bowiem obniżyć koszty transportu

EORI

Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators’ Registration and Identification), nazywany systemem EORI, jest jedną z części składowych tworzonego w Unii Europejskiej środowiska elektronicznego cła powstającego w ramach programu e-Customs, czyli „bezpapierowego” środowiska stworzonego na potrzeby administracji celnych i handlu w UE. Każdy z krajów członkowskich UE opracował swój własny krajowy system EORI, który jest częścią systemu wspólnotowego EORI. System EORI w Polsce został zrealizowany w Ministerstwie Finansów w Departamencie Służby Celnej na potrzeby Polskiej Administracji Celnej jako jeden z pierwszych projektów Programu e-Cło. System EORI został uruchomiony w całej UE 1 lipca 2009 roku.

System EORI ma pomóc przedsiębiorcom i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, uczestniczącym w czynnościach celnych przyśpieszyć załatwianie formalności i przeprowadzanie operacji celnych.

Przedsiębiorcy są jednorazowo rejestrowani w systemie EORI. Otrzymują wtedy unikalny numer identyfikacyjny EORI. Są oni obowiązani posługiwać się tym jednym, uznawanym na obszarze całej UE, numerem EORI przy przeprowadzaniu wszystkich transakcji i czynności celnych na terenie UE, przy których wymagany jest ten identyfikator.

Stworzenie europejskiego systemu identyfikacji przedsiębiorców, obejmującego uczestników wymiany towarowej na terenie całej UE, zapewnia administracjom celnym państw członkowskich bieżącą informację o podmiotach uczestniczących w czynnościach celnych. Natomiast przedsiębiorcom umożliwia dostęp do określonych danych dotyczących innych podmiotów gospodarczych (za uprzednią zgodą tych podmiotów).

Podstawą prawną wprowadzenia obowiązku rejestracji przedsiębiorców w Systemie EORI są: przepisy wspólnotowego prawa celnego w sprawie EORI wynikające z rozporządzenia Komisji (WE) nr TAXUD 1435/2007 rozporządzenia Komisji (WE) nr 312/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Z dniem 29 czerwca 2015 roku uruchomiony został e-klient Służby Celnej, na którym można złożyć wniosek o nadanie numeru EORI. Wiecej informacji znajdą Państwo na stronie https://puesc.gov.pl/

Odprawa celna w imporcie

W przypadku importu podmioty gospodarcze muszą posiadać numer EORI. Jest to europejski numer każdego importera, który jest niezbędny w przypadku złożenia wniosku o odprawę w Urzędzie celnym. Załatwienie jego nie jest trudne ( ale niezbędne) i jak to zrobić opisane jest tutaj. Osoby fizyczne będące importerami nie mają takiego obowiązku.

Towary , który wylądują na lotnisku w Polsce lub dopłyną do polskiego portu, są dostarczane do Urzędu Celnego ( w celu dopuszczenia ich do obrotu na terenie Polski) . Agencje Celne firmy USBOX, mogą przyjąć ładunek do odprawy pod warunkiem posiadania upoważnienia ( dostępnego na stronie USBOX ), podpisanego przez importera ( w przypadku spółek- osób upoważnionych), oraz otrzymania potwierdzenia  opłaty upoważnienia w wysokości 17zł. Upoważnienie może być wystawione jednorazowo , lub na czas nieokreślony. W pierwszym przypadku, upoważnienie należy wystawiać każdorazowo i każdorazowo je opłacać, w drugim przypadku czynności są jednorazowe. Upoważnienie powinno być podpisane własnoręcznie i wysłane do Właściwej Agencji Celnej. Wyjątkowo, w szczególnych sytuacjach ( głównie ze względu na szybkość) odprawa może być dokonana w porcie lub na lotnisku.

Do  Agencji Celnej musi zostać dostarczona przetłumaczona, przez upoważnioną osobę, faktura zakupowa. Agencja Celna wystawia dokument SAD ( lub SAD BIS przy większej ilości pozycji na fakturze) określając cło i podatek . Należy wiedzieć , że na wartość cła i podatku ma wpływ koszt transportu  do Polski ( określenie ostateczne jego jest możliwe dopiero w momencie wysyłki, gdy znana jest waga i wymiary całego wysyłanego produktu), który jest doliczany do wartości zakupionych towarów. Ostatecznym organem zatwierdzającym kwalifikację produktu a tym samym wartość cła i podatku jest Urząd Celny.

Po zatwierdzeniu dokumentu SAD przez Urząd Celny, Agencja Celna wystawia importerowi notę księgową dotyczącą opłaty cła i podatku, które należy odprowadzić na konto UC wskazane w dokumencie. Po przesłaniu potwierdzenia zapłaty do Agencji Celnej , towar jest wysyłany do odbiorcy

Gwarancje / reklamacje na rynku USA/Kanada

Firma USBOX świadczy dla zamawiających usługi logistyczne obejmujące między innymi dostawę przesyłek z USA/Kanady do Polski. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest pomiędzy dostawcą w USA/Kanadzie (np. sklepem internetowym) a kupującym. USBOX bierze odpowiedzialność za dostawę logistyczną przesyłek od momentu, kiedy pojawiają się w magazynie w USA/Kanadzie do chwili dostarczenia ich do zamawiającego. Nie bierzemy odpowiedzialności za zawartość przesyłek oraz ich zgodność z zamówieniem. Możemy natomiast wspomóc logistykę dostawy produktów reklamowanych do sprzedawcy.

Sprzedający w USA/Kanadzie zobowiązany jest do przestrzegania poniższych form gwarancyjnych:

1

odpowiedzialność w ramach tzw. express warranty (m.in. za wady towaru) – odpowiada za to sprzedawca. Każdy stan osobno określa czas przeznaczony na zgłoszenie reklamacji. Sprzedawca, opisując produkt w określony sposób (np. wskazując konkretne parametry), automatycznie kształtuje zakres gwarancji express warranty. Z kolei opinie i rekomendacje sprzedawcy nie mają wpływu na tę gwarancję;

2

odpowiedzialność w ramach tzw. implied warranty (za przydatność, ogólną lub w konkretnym celu) – odpowiada za to sprzedawca. Każdy produkt, nawet sprzedawany bez pisemnej gwarancji, ma dzięki prawom stanowym tzw. niepisaną gwarancję (implied warranty). Oznacza to, że każdy produkt powinien spełniać przewidzianą funkcję. Niepisana gwarancja chroni konsumenta również wtedy, gdy usterka jest tylko kosmetyczna;

3

gwarancja w ramach tzw. extended warranty (odpowiednik polskiej gwarancji). Dotyczące jej szczegóły zawarte są w dokumencie gwarancyjnym albo w regulaminie sklepu. W praktyce będzie to gwarancja udzielana przez producenta. Jeżeli wskazuje on, że towar kupiony w USA/Kandzie jest objęty gwarancją poza USA/Kanadą, to możemy złożyć reklamację w trybie określonym również w dokumencie gwarancyjnym. W praktyce większość producentów dzieli swoją ofertę według regionów świata, wyodrębniając „terytoria gwarancyjne” – gwarancja na towar obowiązuje jedynie na tym wskazanym obszarze. Oznacza to, że towaru kupionego w USA/Kanadzie nie możemy w ramach gwarancji naprawić w Polsce.

Uwaga 1: Przy wyborze produktu zwróć uwagę, czy udzielana jest gwarancja „world guarantee”, która pozwala na korzystanie z serwisu producenta na terenie Polski.

Uwaga 2: Informacja, jak zgłosić reklamację czy jak odesłać towar, powinna znajdować się na stronie sklepu, dlatego warto kupować tylko w takich sklepach, które informują o procedurze reklamacyjnej. Dobrze jest też dokładnie zapoznać się z regulaminem sklepu.

Uwaga 3: Kolor produktu, jaki widzisz na swoim monitorze, może odbiegać od rzeczywistego koloru przedmiotu. Obraz na monitorze zależy od jakości wykonania zdjęcia, odwzorowania kolorów Twojego monitora czy klasy karty graficznej, w jaką wyposażony jest Twój komputer.

Stany Zjednoczone Ameryki składają się z 51 stanów. Prawo Konsumenckie może różnić się pomiędzy poszczególnymi stanami. Jeśli reklamujesz produkt, dowiedz się, w jakim stanie zarejestrowana jest spółka będąca właścicielem sklepu czy firmy, z którą przeprowadzasz transakcję kupna-sprzedaży.

W przypadku odesłania produktu do USA/Kanady możesz liczyć na wsparcie naszego Biura Obsługi Klienta, które udzieli Ci również informacji na temat ewentualnych kosztów oraz terminów obsługi.

Przed wykonaniem przez nas usługi importu mają Państwo możliwość odstąpienia od umowy.

Instrukcja pakowania przesyłek

Na to jak sklepy internetowe pakują produkty zamawiający nie mają wpływu. Nasze magazyny mają obowiązek sprawdzić, czy każda przychodząca przesyłka nie ma uszkodzonego opakowania, czy nie występują wgniecenia, rozdarcia, wylania wewnątrz kartonu, czy zapakowane przedmioty nie przemieszczają się luźno w opakowaniu oraz czy z opakowania nie wydobywają się podejrzane zapachy.

O każdym z tych przypadków zostaniecie Państwo powiadomieni drogą elektroniczną, w celu podjęcia decyzji o dalszym losie przesyłki. Nie mniej jednak, zamieszczamy link do standardowej instrukcji pakowania przesyłek, szczególnie dla Tych, którzy przesyłają paczki poprzez platformę USBOX do Polski, oraz tych, którzy są zainteresowani wysyłaniem przesyłek z Polski.

Doradca pakowania przesyłek Dokonaj wyceny

Instrukcja zakładania konta w PayPal

Na stronie głównej PayPal wybieramy przycisk „załóż konto”.

 

W zależności od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy firmą, wybierasz odpowiednie konto: „konto osobiste” dla osób bez działalności gospodarczej lub „konto firmowe”

 

 

W tym poradniku zakładane jest konto dla osoby fizycznej, jednak procedury te różnią się jedynie danymi, które należy podać.

Wypełniamy formularz: w przypadku braku karty kredytowej nie należy się zrażać polem „Nazwisko (identyczne jak na karcie kredytowej)” – wpisujemy tam po prostu swoje nazwisko.

 

 

Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich koniecznych pól, wybieramy przycisk „Wyrażam zgodę i chcę założyć konto”.

Karta kredytowa czy rachunek?

Korzystanie z PayPal możliwe jest albo za pośrednictwem karty kredytowej, albo poprzez rachunek bankowy.

 

 

W zależności od preferowanej opcji, wybieramy właściwy przycisk. Prześledźmy obie opcje, zaczynając od tej drugiej.

Rachunek bankowy

By dodać środki do swojego konta PayPal, należy dokonać przelewu na podany rachunek.

 

 

Karta kredytowa

Jeśli jednak wolisz powiązać swoje konto PP z kartą kredytową – wybierz taką opcję przy logowaniu.

 

 

Po wypełnieniu formularza, w którym musisz podać dane karty, zostanie utworzone Twoje konto PP.

Po wybraniu przycisku potwierdzenia konta PP, zostaniesz przekierowany na stronę PP. Zaloguj się na swoje konto PayPal. Dokonaj transakcji, złotówka zostanie automatycznie pobrana z Twojego konta PP i następnie na nie wróci. Operacja ta jest niezbędna, by potwierdzić autentyczność Twojego konta PP.

Przedziały opłat celnych

Przy imporcie ze Stanów Zjednoczonych/Kanady występują następujące zwolnienia celne i podatkowe:

1. Od osoby prywatnej do osoby prywatnej:

1.1. Do kwoty 45 EUR na jedną przesyłkę, dotyczy towarów w małych ilościach o charakterze niehandlowym – zwolnienie z cła (art.26 WSZC) i VAT (art.51 ust.3 ustawy o VAT) do ilości podanych dla każdego towaru (art.27 WSZC) tzn. wyroby tytoniowe, alkohol i napoje alkoholowe, perfumy, wody toaletowe.

1.2 Rzeczywista wartość do kwoty 150EUR na jedną przesyłkę – zwolnienie z cła (art.23 i 24 WSZC), VAT do naliczenia i zapłaty (art.51 ust.3 ustawy o VAT).

1.3 Towary na własny użytek, okazjonalne, o charakterze niehandlowym, rzeczywista wartość do 700EUR – stawka ryczałtowa 2,5% , VAT do naliczenia i zapłaty (rozporządzenie Rady WE nr 275/2008 z dnia 17 marca 2008r, zmieniające Rozp. Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej nie obowiązuje stawek „bez cła” oraz towarów objętych działem 24- tytoń, wyjątek stanowią także ilości ustanowione w art.31 lub 45 Roz. Rady EWG Nr.918/83 z dnia 28 marca 1983 ustanawiające WSZC z dalszymi zmianami).

2. Od firmy do firmy lub firma do osoby prywatnej: do kwoty 22EUR na jedną przesyłkę – zwolnienie z cła (art.23 WSZC) i VAT (art.51 ust.3 ustawy o VAT).

 

Podstawa prawna:
Cło – „Wspólnotowy System Zwolnień celnych” – Rozporządzenie EWG Nr.1186/2009
VAT- „Ustawa o podatku VAT” – Art. 51 Dz.U.Nr 54 z dnia 05.04.2004

 

PODSUMOWANIE

Cło i podatek będą naliczone według wartości importowanego towaru:

a. poniżej 22 EUR dla towarów w małych ilościach o charakterze niehandlowym, brak należności za cło i podatek VAT czy inne opłaty celne, chyba że towary są objęte akcyzą,

b. 23–150 EUR brak należności za cło, VAT według stawek do zapłaty,

c. powyżej 150 EUR jest naliczane cło i podatek VAT według stawek (wyjątek stanowi osoba prywatna do osoby prywatnej do wartości 700 EUR, wtedy ma zastosowanie cło ryczałtowe zgodnie z punktem 1.3).

Przesyłki o charakterze niehandlowym to takie przesyłki, które jednocześnie:

 • mają charakter okazjonalny,
 • zawierają towary przeznaczone wyłącznie do własnego użytku odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują ani swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe,
 • są wysyłane do odbiorcy przez nadawcę bez żadnego rodzaju opłat.

WAŻNE! 

1. Wartość cła i podatku VAT jest obliczana od wartości zakupu powiększonej o koszty dostawy

2. Wiele towarów posiada stawkę cła 0%, np. laptop, telefon komórkowy, aparat cyfrowy i wiele innych. Pamiętaj też, że w Polsce ostateczną decyzję o wysokości stawki celnej podejmuje przedstawiciel Urzędu Celnego.

Chcesz wiedzieć ile zapłacisz za przesyłkę z USA?

Płatności przez internet

Jeśli płacisz kartą kredytową, zwróć uwagę na poniższe zagadnienia:

 • przy przepisywaniu danych z karty używaj polskich znaków,
 • numer karty kredytowej zawsze składa się z 16 cyfr,
 • data ważności karty znajduje się poniżej numeru karty i jest zapisana w formacie MM/RR (miesiąc/rok),
 • kod zabezpieczający (CVV2/CVC2/PCSC) składa się z 3 cyfr i znajduje się odwrocie karty.

Powyżej podaliśmy wszystkie dane potrzebne do dokonania płatności za pomocą karty.

Najczęstszym powodem odrzucenia płatności jest niewystarczający lub przekroczony limit kwoty. Bardzo często limitem domyślnym ustawionym na nowo otrzymanej karcie jest wartość zerowa.

Innym popularnym sposobem płatności w serwisach internetowych jest PayPal. Jeżeli firma nie posiada karty kredytowej, PayPal pozostaje jednym z niewielu godnych uwagi sposobów płatności w amerykańskich sklepach. Więcej informacji dotyczących działania tego pośrednika płatności znajdziesz na:

PayPal

Śledzenie przesyłki

Ważnym aspektem w transporcie zarówno międzykontynentalnym czy krajowym jest śledzenie przesyłki. Pomaga to zlokalizować przesyłkę zarówno nadawcy jak i odbiorcy.
Przy każdym nadaniu wysyłki wystawiany jest list przewozowy, na którym znajduję się numer będący numerem śledzenia przesyłki.

Wiemy, że z odprawami celnymi bywa różnie, jeśli wyniknie jakikolwiek problem z odprawą celna eksportową/importową. Dzięki monitorowaniu dowiemy się o tym jeszcze zanim agencja o tym poinformuje.

Po wystawieniu przez naszą firmę listu przewozowego oraz rozpoczęcia procesu logistycznego dla przesyłki, każdemu klientowi zawsze wskazujemy numer śledzenia. Przy sprawdzaniu statusu przesyłki, wskazany jest również szacowany termin doręczenia.

Towary powyżej 2500$- SED

SED (Shipper’s Export Declaration) to deklaracja eksportowa nadawcy.

Deklaracja SED jest stosowana tylko wtedy, gdy przesyłka pochodzi ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Puerto Rico.Zawiera ona ogólne informacje o transakcji eksportowej i jest używana do opracowywania danych statystycznych i kontrolnych dotyczących eksportu w USA.
Deklaracja SED jest wymagana tylko wtedy, gdy przesyłka zawiera towar, którego cena jednostkowa przekracza 2500 USD lub wymaga zezwolenia na eksport. Dokument ten powinien być wypełniony przez importera lub przewoźnika na zlecenie importera. Zlecenie wypełnienia tego dokumentu firmie UPS kosztuje 10 USD.

Poniżej zamieściliśmy formularz SED do pobrania wraz z instrukcją wypełniania. Formularz powinien być wypełniony w języku angielskim. Jeśli będziesz mieć problemy przy wypełnianiu go, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Formularz powinien być wysłany do naszej firmy na podany poniżej adres, abyśmy mogli go zweryfikować, a następnie przekazać do odpowiedniej agencji rządowej w USA, tzw. CENSUS BUREAU

BOK@USBOX.PL

Wypełnimy w Twoim imieniu formularz SED i prześlemy zwrotnie do Ciebie, abyś go wydrukował/a, podpisał/a i odesłał/a na wskazany przez nas adres.

Wagi przesyłek kurierskich

Firmy spedycyjne czy kurierskie określają koszt dostawy na podstawie tzw. wagi billingowej lub rozliczeniowej. Uwzględniana jest większa z wag wymiarowej lub rzeczywistej. Przesyłki lekkie, ale o dużych wymiarach, jak np. ramy aluminiowe do rowerów lub lampy fotograficzne, zajmują więcej miejsca w przestrzeniach ładunkowych i mimo niewielkiej wagi są droższe w transporcie.

Waga rzeczywista jest po prostu ciężarem przesyłki.

Waga wymiarowa uwzględnia 3 wymiary przesyłki oraz podawana jest w jednostkach wagi, najczęściej w kilogramach. Wyliczana jest z przedstawionego poniżej wzoru oraz zaokrąglana w górę do 0,5 kg: długość x szerokość x wysokość / 5000

1

Przykład:

Zakup drukarki 3D o wadze 22 kilogramów i wymiarach opakowania 40 cm x 40 cm x 40 cm:

Waga rzeczywista: 22 kg
Waga wymiarowa: 40 x 40 x 40 / 5000 = 64000 / 5000 = 12,8 kg, czyli 13 kg

Zatem waga billingowa wyniesie 22 kg, bo ta waga jest większa.

2

Przykład:

Zakup twardej walizki o wadze 3 kg i wymiarach 30 cm x 40 cm x 70 cm:

Waga rzeczywista: 3 kg
Waga wymiarowa: 30 x 40 x 70 / 5000 = 84000 / 5000 = 16,8 kg, czyli 17 kg

Mimo małej wagi rzeczywistej koszt transportu będzie liczony dla przesyłki o wadze 17 kg.

Warunki transportu morskiego

Warunki transportu różnego rodzaju ładunków drogą morską:

1

Towary zapakowane w karton:

 • paczki mogą mieć następujące maksymalne wymiary:
  * długość do 300cm* szerokość do 223cm* wysokość do 200cm* waga do 2,5 tony
 • powyższe wymiary odnoszą się do jednej paczki
 • przesyłka może składać się z wielu elementów

2

Towary zapakowane w skrzynię:

 • jedna skrzynia może mieć maksymalne wymiary:
  * długość do 300cm* szerokość do 223cm* wysokość do 200cm* waga do 2,5 tony
 • przesyłka może składać się z wielu skrzyń

3

Towary na palecie:

 • maksymalna waga jednego opakowania – 2500 kg
 • maksymalna wysokość ( liczona wraz z podstawą) – 200cm
 • towar nie może wystawać poza obrys palety
 • palety muszą posiadać znak fumigacji zgodny z kodem ISPM 15

4

Transport kontenerowy- wymiary wewnętrzne

 • kontener 20 DV* długość- 590cm* szerokość – 235cm* wysokość – 239cm
  Maksymalna waga towaru wraz z opakowaniem 21 ton
 • kontener 40 DV* długość 1203cm* szerokość 235cm*wysokość 239cm
  Maksymalna waga towaru wraz z opakowaniem 22 tony
 • kontener 40HC * długość 1203cm* szerokość 235cm* wysokość 270cm
  Maksymalna waga towaru wraz z opakowaniem 22 tony
 •  kontenery specjalne – np. chłodnicze * wymiary zależą od wielkości ładunku