Transport towarów niebezpiecznych

Transport ADR 

ADR to skrótowe określenie transportu towarów niebezpiecznych. Transport ADR odbywa się na podstawie umowy europejskiej. W transporcie ADR niezwykle ważne jest dopasowanie odpowiedniego zabezpieczenia czy opakowania do rodzaju przewożonej substancji. Zwykle do wyboru są: pojazdy zamknięte, pojazdy otwarte oraz cysterny (np. dla płynów czy granulatów). Ładunek musi być odpowiednio przymocowany – najlepiej konsultować się w tej kwestii z naszą firmą. 

Transport ADR – klasy niebezpieczeństwa

Przesyłki niebezpieczne tzw. DGR, zarówno w transporcie lotniczym jak i morskim są specyficznym rodzajem ładunków ze względu na poziom zagrożenia podczas ich transportu.

Materiały te podzielone są na kilka klas niebezpieczeństwa:

  1. Materiały i przedmioty wybuchowe,
  2. Gazy,
  3. Materiały ciekłe zapalne,
  4. Materiały stałe zapalne,
  5. Substancje utleniające i nadtlenki organiczne,
  6. Toksyczne i zakaźne,
  7. Materiały promieniotwórcze,
  8. Materiały żrące,
  9. Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Dlaczego warto wybrać transport towarów niebezpiecznych drogą lotniczą?

Transport towarów niebezpiecznych drogą lotniczą odbywa się zgodnie z przepisami Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych I.A.T.A. Wszystkie procedury i wymagania, zależnie od rodzaju klasy niebezpieczeństwa, muszą zostać spełnione przed wysłaniem takiego ładunku w drogę. Transport towarów niebezpiecznych lotniczy wiąże się z wieloma ograniczeniami prawnymi, a dzięki temu zapewnia największe bezpieczeństwo przewożonym materiałom. Dodatkowo to najszybsza metoda transportu na duże odległości. Należy zaznaczyć, iż wiele substancji i materiałów niebezpiecznych ma ściśle określone dozwolone ilości w jednostkowym opakowaniu dopuszczalne na pokład samolotu pasażerskiego lub frachtowego. Cześć materiałów niebezpiecznych jest zakazana w przewozie lotniczym.

Transport towarów niebezpiecznych w USBOX

Transport towarów niebezpiecznych w USBOX obejmuje materiały zapalne, materiały wybuchowe, gazy, materiały promieniotwórcze i żrące, substancje utleniające, toksyczne i zakaźne. Wybierając nasze usługi, zyskują Państwo możliwość wysłania przesyłek w każde miejsce na świecie. Nasze ceny są atrakcyjne i ustalane indywidualnie, a do tego wybieramy najszybsze opcje transportu. Stawiamy na ciągły rozwój, ponieważ chcemy oferować najlepszą jakość transportu ADR w Polsce.

W ramach współpracy z nami zapewniamy bezpieczeństwo przewożonych materiałów i działanie zgodne z prawem. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą, która obejmuje również transport z USA, transport cargo lotniczy czy transport kontenerów.