Zasady etyki ONZ

United Nations Global Compact to inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych, której celem jest zachęcenie przedsiębiorstw z całego świata do stosowania zasad kładących nacisk na zrównoważenie oraz społeczną odpowiedzialność oraz informowania o postępach w zakresie wdrażania tych zasad. Strony paktu dobrowolnie zobowiązują się zgodnie działać na rzecz praw człowieka i środowiska oraz przeciwko korupcji.

 

USBOX należy do tysięcy firm z całego świata kierujących się poczuciem odpowiedzialności wobec społeczeństwa.

 

10 zasad United Nations Global Compact

Prawa człowieka

Zasada nr 1: Przedsiębiorstwa zobowiązane są przestrzegać oraz wspierać ochronę międzynarodowych praw człowieka, oraz
Zasada nr 2: powstrzymać się od wspierania przypadków naruszeń międzynarodowych praw człowieka.

Standardy pracy

Zasada nr 3: Przedsiębiorstwa powinny popierać wolność zrzeszania się oraz uznawać prawo do zbiorowych negocjacji,
Zasada nr 4: wspierać zniesienie wszelkich form niewolnictwa oraz pracy przymusowej,
Zasada nr 5: przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy wśród dzieci, oraz
Zasada nr 6: przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Ochrona środowiska

Zasada nr 7: Przedsiębiorstwa powinny wspierać profilaktyczne podejście do problemów środowiska naturalnego,
Zasada nr 8: podejmować inicjatywy na rzecz większej odpowiedzialności za środowisko naturalne, oraz
Zasada nr 9: wspierać rozwój i upowszechnienie technologii przyjaznych dla środowiska.

Przeciwdziałanie korupcji
Zasada nr 10: Przedsiębiorstwa powinny działać przeciwko wszelkim formom korupcji, w tym łapówkarstwu oraz wymuszeniom.

 

Usbox jest członkiem United Nations Global Compact. Największa organizacją łączącą 8000 firm w 135 krajach.