Ekspansja na rynek japoński

Współpraca gospodarcza z Japonią może być opłacalnym posunięciem. Jednak planując ekspansję na rynek japoński trzeba mieć na uwadze, iż kraj ten różni się od rynku europejskiego.

Współpraca gospodarcza z Japonią może być opłacalnym posunięciem. Jednak planując ekspansję na rynek japoński trzeba mieć na uwadze, iż kraj ten różni się od rynku europejskiego. Mimo że system prawny, poziom opodatkowania oraz infrastruktury mogą być podobne, tym co odróżnia Japonie jest charakterystyczna kultura, za którą idą specyficzne preferencje konsumpcyjne, wymagania co do jakości dóbr i usług czy kultura biznesowa.

 

 

Struktura PKB Japonii w ponad 70% oparta jest na sektorze usług, który cechuje się największą dynamiką. Wartość dodana przemysłu stanowi około 29%, a rolnictwo w tym kraju odpowiada zaledwie za około 1% PKB. Można również dostrzec ostatnimi czasy wzrost sektora przemysłu, którego produkcja stanowi coraz większą cześć całego PKB kraju.

 

Jednymi z najważniejszych sektorów gospodarki japońskiej są sektory produkcji pojazdów silnikowych, wyposażenia elektrycznego, narzędzi maszynowych czy przetwórstwa stali i innych metali niezależnych. Japonia działa również prężnie w sektorach sprzedaży dóbr i usług eksportowych takich jak: energetyka, teleinformatyka, finanse, sektor spożywczy, a także wzorniczy. Japończycy patrzą perspektywistycznie też na przemysł modowy, farmaceutyczny, sektor sprzętu medycznego i ortopedycznego czy choćby związany z opieką nad osobami starszymi.

 

Dla polskiego przedsiębiorcy Japonia może się okazać szczególnie atrakcyjna, jeśli chodzi o sektor spożywczy. Kraj ten jest zależny od dostaw żywności ze względu na swoje ukształtowanie geograficzne i wielkość populacji. Wpływa to na fakt iż około 60% całej żywności Japonii jest importowana. Jest to duża szansa dla polskich producentów żywności, szczególnie po tym jak Japonia i UE sfinalizowały umowę o wolnym handlu, która znosi lub ogranicza dotychczasowe bariery handlowe obu podmiotów.

 

Przed wejściem na rynek japoński warto skonsultować się z ekspertami, aby wchodząc na ten rynek odpowiednio wystartować i bezpiecznie zrealizować swoje plany.