Ekspansja na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Zjednoczone Emiraty Arabskie są państwem, które jest bardzo istotne dla gospodarki światowej.

Zjednoczone Emiraty Arabskie są państwem, które jest bardzo istotne dla gospodarki światowej. Federacja 7 emiratów jest doskonałym miejscem dla wszystkich zainteresowanych ekspansją i inwestycją dzięki doskonałym stosunkom handlowym, aktywnej dywersyfikacji gospodarki, prestiżowi oraz strategicznej pozycji, która otwiera drogę na rynki Bliskiego Wschodu, Azji Południowej oraz Afryki Północnej. Zróżnicowany krąg konsumentów, nowoczesna i rozbudowana infrastruktura, rozwinięte budownictwo oraz możliwość reeksportu towarów do innych państw regionu powodują że ekspansja eksportowa staje się korzystnym posunięciem.

 

 

Gospodarka Zjednoczonych Emiratów czerpie największe korzyści z eksportu ropy naftowej oraz z emigrantów przyjeżdżających tam za pracą. W celu zmniejszenia wkładu z sektorów związanych z ropą, emiraty dążą do dywersyfikacji gospodarki poprzez rozwój turystyki i handlu oraz wzrost innowacji i wiedzy. By tego dokonać, rząd ogłosił w listopadzie 2015 r. plan, który skierowany jest na inwestycje w sektory zdrowia, edukacji, energetyki, transportu, zasobów wodnych oraz przestrzeni kosmicznej.

 

Polska i Zjednoczone Emiraty Arabskie mają sobie wiele do zaoferowania. Bardzo niski poziom ryzyka inwestycyjnego, którym cechuje się Polska powoduje że jest ona wysoko ceniona ze strony ZEA. Atrakcyjność Polski wynika również ze stabilności politycznej i gospodarczej, dużego rynku krajowego oraz członkostwa w Unii Europejskiej. Zjednoczone Emiraty próbują przyciągnąć polskich inwestorów tworząc w tym celu specjalne strefy ekonomiczne, parki przemysłowe i technologiczne oraz zachęty inwestycyjne takie jak zwolnienia z podatku od nieruchomości.

 

Z Polski Do ZEA eksportuje się głównie urządzenia elektryczne i elektroniczne, które stanowią niespełna ¼ całkowitego eksportu do tego kraju. Innymi towarami eksportowanymi są również: maszyny, reaktory jądrowe oraz kotły, pojazdy nieszynowe, kosmetyki i meble.

 

Największym wyzwaniem dla przyszłych polskich inwestorów mających zamiar nawiązanie współpracy z ZEA jest konkurencja. Powodują to liczne zachęty handlowe i podatkowe które przyciągają ogrom nowych firm. Trzeba również mieć na uwadze ze w przeciwieństwie do Dubaju, pozostałe emiraty są bardzo biurokratyczne i mniej otwarte. By bezpiecznie rozwinąć tam interes trzeba zainwestować spory nakład czasu w celu zrozumienia arabskiej etykiety oraz procesów biznesowych.

 

USBOX – transport z/do Azji i Afryki, import z Azji i Afryki, eksport do Azji i Afryki