Import żywności do Chin

  Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci spektakularnego rozwoju Chiny stały się rynkiem, o który walczą przedsiębiorcy z całego świata, w tym producenci żywności.

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci spektakularnego rozwoju Chiny stały się rynkiem, o który walczą przedsiębiorcy z całego świata, w tym producenci żywności. W 2015 wartość importu1 artykułów spożywczych wyniosła 50,7 mld USD, notując roczny wzrost o 5%. Rok wcześniej największym eksporterem żywności do Chin była Unia Europejska, z 20% udziałem w całości. Polscy producenci wyeksportowali wówczas produkty za 163 mln EUR, co po przeliczeniach walutowych daje udział polskich eksporterów na tle całej Unii na poziomie 2,3%. W całym „importowym torcie” do Chin, rodzimi producenci spożywczy uzyskali udział o śladowej wartości na poziomie 0,45%.

 

Codziennie trwa batalia o zawartość portfeli ponad miliarda konsumentów. Najatrakcyjniejszą grupę stanowią gospodarstwa domowe znajdujące się na terenach zurbanizowanych. Wg danych firmy McKinsey opublikowanych w raporcie autorstwa Dominic Barton, Yougang Chen i Any Jin pt. „Mapping Chinese Middle Class”2, w 2012 roku grupa ta liczyła 256 milionów mieszkańców. W ramach tej grupy dokonano podziału w zależności od stopnia zamożności. Określono, że 54% stanowiła klasa średnia, a 17% klasa średnia-wyższa oraz klasa ludzi zamożnych łącznie. Przedstawione we wspomnianym raporcie prognozy wskazują, że w ciągu 10 kolejnych lat, tj. do roku 2022, liczebność całej miejskiej klasy średniej wzrośnie o 101 mln mieszkańców, do 357 milionów, a grupa osób z klasy średniej-wyższej i zamożnej będzie liczyła 225 milionów ludzi (63% całości).

 

Analizując rynek, warto także przyjrzeć się zasobności portfeli badanej grupy społecznej. W ciągu analizowanych 10 lat, do roku 2022, na skutek bogacenia się klasy średniej, roczny dochód rozporządzalny gospodarstw domowych całej klasy średniej (wszystkich jej składowych podklas) wzrośnie o 166% z 1 476 mld USD do wartości 3 912 mld USD, dając kwotę 11 tys. USD rocznie na gospodarstwo domowe w roku 2022.