Laur Eksperta

Znak Jakości”Laur Eksperta” Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Doradztwa Konsumenckiego dla Firm, którego organizatorem jest Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości, przyznawany jest usługom, które dobrze odpowiadają na potrzeby konsumentów, pozytywnie wyróżniają się na tle innych usług dostępnych na rynku, cechują się wysoką jakością, są oryginalne i godne polecenia klientom .W dniu 14 .09.2015 roku Kapituła Ekspertów na 300 zgłoszonych aplikacji, przyznała „ Platformie Zakupowej USBOX” wymieniony Znak Jakości w kategorii „Logistyka”. Uzyskaliśmy bardzo wysoką notę 52-ch punktów na 60 możliwych do uzyskania.

Uznano, iż firma wprowadziła na rynek usługę, posiadającą znaczący potencjał innowacyjny. Jest to dla nas ogromny zaszczyt ale również motywacja do dalszego podnoszenia jakości świadczonych usług dla naszych klientów. Oceniali nas znakomici naukowcy, posiadający wiedzę i niekwestionowany dorobek w zakresie zarządzania jakością, towaroznawstwa, marketingu oraz innych dyscyplin. Uzyskanie przez nas Godła „Laur Eksperta” ma dla nas ogromne znaczenie. Oficjalne nadanie certyfikatu odbyło się podczas Gali Finałowej Konkursu 9 listopada 2015 roku w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Wręczenia dyplomów i pamiątkowych statuetek dokonali: Kamila Przeniosło, Prezes Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości oraz prof. Joanna Ejdys z Politechniki Białostockiej, członek Kapituły Konkursu. Znak jakości „Laur Eksperta” ma charakter prestiżowy – o jego przyznaniu decyduje grono profesorów, doktorów, ale i praktyków zarządzania reprezentujących najlepsze polskie uczelnie.