MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE W TRANSPORCIE MORSKIM

Temat transportu materiałów niebezpiecznych regulowany jest poprzez międzynarodowy kodeks morski (IMDG) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Określa on:

– definicję ładunku niebezpiecznego jako ładunków, które ze względu na cechy fizyczne, biologiczne i chemiczne, w przypadku uszkodzenia w transporcie lub przeładunku mogą uszkodzić inne dobra lub dokonać uszczerbku na zdrowiu.

 oznakowanie kontenerów do których należą:

  1. a) informacje pisane na kontenerze, które umozliwiają rozpoznanie rodzaju przewożonego materiału
  2. b) nalepki kierunkowe informujące o kierunku wykonywania przemieszczeń konteneru
  3. c) nalepki ostrzegawcze symbolizujące potencjalne zagrożenia

 

 

Dodatkowo na wszystkich ścianach transportowane kontenery muszą być oznakowane tabliczkami w przypadku przewożenia towarów niebezpiecznych wszystkich klas.