Mienie przesiedleńcze

Mienie przesiedleńcze czyli rzeczy przeznaczone na użytek własny, aby mogły być zwolnione z należności celnych przewozowych, muszą być zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu na terenie kraju, do którego chcemy je przewieźć.

Warunki i dokumenty jakie należy przygotować do odprawy celnej mienie przesiedlenia:

  • Dokument świadczący o legalności pobytu w kraju, do którego wysyłamy mienie przesiedleńcze
  • Złożyć deklarację celną
  • Przedstawić dokument potwierdzający stałe miejsce pobytu w kraju, do którego wysyłamy mienie przesiedlenia
  • Okazać dowód osobisty (Identification Card)
  • Okazać listę mienia przesiedlenia (z wyszczególnieniem kategorii rzeczy, ilości sztuk w obrębie każdej kategorii oraz ich szacunkowej wartości w USD. Lista musi być kompletna tzn., jeżeli osoba zamierza przesyłać swoje rzeczy partiami, to już przy pierwszej wysyłce należy przedłożyć listę wszystkich rzeczy, które w ciągu roku zostaną przesłane w ramach tego mienia.

Firma spedycyjna powinna dostarczyć klientowi dokumenty takie jak: upoważnienie dla agencji celnej oraz formularz listy mienia przesiedleńczego.

Wszystkie rzeczy stanowiące mienie przesiedlenia muszą być używane przez osobę przesiedlającą się, co najmniej 6 miesięcy przed zakończeniem pobytu w Polsce. osoba przesiedlająca się może przesyłać swoje rzeczy w okresie do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia przesiedlenia.

Mienie przesiedleńcze podlega odprawie eksportowej oraz odprawie importowej na terenie kraju, do którego jest transportowane w urzędach celnych.

Mienie przesiedlenia może być zapakowane w kartony, skrzynie, palety, kontenery. Ponadto może być transportowane drogą morską lub lotniczą. Transport morski, zwłaszcza w kontenerach, staje się coraz bardziej popularny przy transporcie mienia przesiedleńczego ze względu na jego niezawodność, bezpieczeństwo oraz niskie koszty. Kontenery, używane do transportu mienia przesiedleńczego, są nie tylko bezpieczne w trakcie transportu, ale również mogą być różnych rozmiarów i pojemności, co pozwala na dostosowanie transportu do indywidualnych potrzeb klienta.

Niezbędna jest współpraca z agencją celną lub firmą, która kompleksowo dokonuję transportu mienia przesiedleńczego. Nasza firma USBOX Poland świadczy takie usługi.