Mity o produkowanych towarach w Chinach

Poniżej przedstawiamy trzy najpopularniejsze mity dotyczące produkcji w Chinach:

  1. „Tania siła robocza”:
    • Jest to mit związany z początkiem lat 90-tych XX wieku, kiedy Chiny rozpoczynały otwierać się na świat i eksportować swoje produkty. W tamtym okresie, z biednych wsi chińskich wiele osób przyjeżdżało do dużych miast, gdzie pracowało po kilkanaście godzin dziennie za minimalne stawki. Obecnie wynagrodzenia w Chinach są na znacznie wyższym poziomie, co nie zmienia faktu, że koszty produkcji są nadal konkurencyjne w stosunku do wielu państw świata.
  2. „Niska jakość chińskich produktów”:
    • Mit ten również jest związany z okresem lat 90-tych XX wieku, kiedy rzeczywiście koszty produkcji i jakość materiałów wykorzystywanych do produkcji były bardzo niskie. Obecnie oprócz tanich produktów, znajdziemy również masę zaawansowanych towarów o wysokiej jakości. Warto pamiętać, że w Chinach swoją produkcję posiadają największe marki świata, niezależnie czy są one związane z odzieżą, elektroniką, czy motoryzacją. Ponadto transport lotniczy i kolejowy pozwala na szybkie i sprawne dostarczanie tych wysokiej jakości produktów do konsumentów na całym świecie, co obala mit o niskiej jakości chińskich produktów.
  3. „Niejasne regulacje prawne”:
    • Dotyczy to głównie nieposzanowania prawa własności intelektualnej oraz niejasnych zasad umów handlowych. Obecnie chińscy producenci przywiązują dużą wagę do podpisywania rzetelnych kontraktów tworzonych w języku chińskim i angielskim, rejestracji patentów i znaków towarowych.

Warto wiedzieć, że produkcja w Chinach nie jest prostym zjawiskiem, niemniej jednak wiele światowych firm korzysta z chińskich fabryk, produkując w nich szeroki wachlarz produktów. Istotny jest wybór odpowiedniego producenta i związanie się z nim umową zgodną z chińskimi przepisami, która w sposób przejrzysty reguluje wzajemne relacje. Rozwinięty transport lotniczy, morski i kolejowy wspiera logistykę i dystrybucję produktów na skalę globalną, czyniąc Chiny atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności produkcyjnej.