Ogólne warunki spedycyjne

Działamy w oparciu o Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010, opracowane i zatwierdzone przez Radę Polskiej Izby Spedycji i Logistyki uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r.