Organizacje polonijne w Chicago-USA

Na terenie chicagowskiego okręgu działa obecnie ok. 180 autonomicznych organizacji polonijnych.

Wybór Chicago jako miejsca osiedlenia pierwszej dużej fali emigracji polskiej do USA na przełomie XIX i XX wieku, jak również dynamiczny rozwój ekonomiczny tej aglomeracji zarówno w tamtym okresie, jak i w latach późniejszych zadecydowały, iż właśnie w tym mieście mają swoje siedziby najsilniejsze, a zarazem najstarsze organizacje polonijne w Stanach Zjednoczonych.

 

 

Oto kilka z nich:

 

Kongres Polonii Amerykańskiej ( Polish American Congress) – założona w 1944 roku organizacja o charakterze „parasolowym”, uznawana jest za reprezentanta środowisk polonijnych w USA. Choć w jego ramach działa kilkaset organizacji i klubów polonijnych, środki na utrzymanie struktury krajowej Kongresu pokrywane są w całości przez Związek Narodowy Polski. Centrala Kongresu mieści się w Chicago i sprawuje nadzór nad 41 wydziałami stanowymi i oddziałami w 23 stanach.

 

Związek Narodowy Polski – założona w 1880 roku w Chicago największa polonijna organizacja o charakterze „bratnim”, licząca ok. 180 tys. członków (warunkiem członkostwa jest wykupienie związkowych polis ubezpieczeniowych, głównie polis na życie). ZNP stanowi organizacyjno-finansowe zaplecze KPA. Związek jest także właścicielem gazety (Dziennika Związkowy – wydawany od 1908 r.) i stacji radiowej.

 

Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce – najstarsza organizacja polonijna w USA o charakterze „bratnim”, założona w 1873 roku. Zjednoczenie jest także założycielem i głównym sponsorem działalności Muzeum Polskiego w Ameryce – największej tego typu instytucji w Stanach Zjednoczonych. Prezesem ZPRKA od 2010 r. jest Joseph Drobot.

 

Związek Polek w Ameryce – utworzony w 1898 roku. Źródłem finansowania działalności tej organizacji są również ubezpieczenia. Związek Polek był jednym z założycieli Kongresu Polonii Amerykańskiej.

 

Związek Podhalan w Ameryce Północnej – utworzony na przełomie 1928/29 roku, posiada ponad 75 kół, w 4 stanach. Siedziba organizacji znajduje się w Domu Podhalan w Chicago. Za promocję polskiej kultury ludowej w USA Związek wyróżniony został m.in. medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

Związek Klubów Polskich – założony w 1925 roku jako organizacja charytatywna zrzeszająca kluby reprezentujące wioski, miasta, powiaty i województwa różnych regionów Polski na terenie Chicago (pod obecną nazwą działa od 1928 roku). Do Związku należy blisko 40 klubów regionalnych.

 

Legion Młodych Polek – organizacja powstała we wrześniu 1939 roku. Fundusze na finansowanie akcji charytatywnych Legion uzyskuje z organizowania Bali Amarantowych, będących jednym z największych przedsięwzięćcharytatywnych Polonii amerykańskiej.

 

Oraz:

  • Fundacja Chopina w Chicago – Chicago Chopin Foundation

 

  • Fundacja Kościuszkowska (Kościuszko Foundation)

 

  • Orzeł Biały

 

  • Stowarzyszenie Emigracji Polskiej w Chicago

 

  • Zrzeszenie Amerykańsko Polskie (Polish American Association)

 

  • Związek Narodowy Polski

 oraz wiele innych.