Poszukiwanie partnera w USA/Kanada – eksport cz.1

Spotykamy się często z pytaniami klientów odnośnie wsparcia w znalezieniu partnera po drugiej stronie oceanu atlantyckiego zarówno w eksporcie jak i imporcie.

Spotykamy się często z pytaniami klientów odnośnie wsparcia w znalezieniu partnera po drugiej stronie oceanu atlantyckiego zarówno w eksporcie jak i imporcie. Platforma USBOX zajmuje się logistyką dostaw pomiędzy partnerami już nawiązanej współpracy. Niemniej jednak posiadamy wiedzę jak powinno się rozpocząć poszukiwania partnera i chcemy się tą wiedzą podzielić. Ze względu na obszerność zagadnienia , jesteśmy zmuszeni tą wiedzę podzielić na kilka części . Nie zmienia to faktu , że często udzielamy również konsultacji telefonicznych.

W chwili obecnej nawiązanie współpracy z partnerem w USA i Kanadzie jest dla polskich producentów bardzo istotnym zagadnieniem. Z naszych obserwacji wynika, że;
1. Polskie produkty mają bardzo dobrą jakość.
2. Ceny sprzedaży polskich produktów są bardzo atrakcyjne dla odbiorców amerykańskich i kanadyjskich. Transakcje którym zapewniamy wsparcie logistyczne są z reguły w cenach trzy krotnie wyższych niż ceny oferowane na rynku polskim.
3. Przedmiotem eksportu są zarówno produkty produkowane seryjnie jak również półautomatycznie i ręcznie. Nie brakuje produktów z najnowszych technologii, ale również wiele jest produktów tradycyjnych.
4. Rynki Ameryki Północnej to ponad 350 milionowa populacja, czyli blisko 10 razy więcej niż populacja Polski.
5. Produkt Krajowy brutto Polski za rok 2015 wyniósł 474 893 mln USD , USA -17 947 000 mln USD, Kanady- 1 552 386 mln USD.

Pierwsze kroki należy skierować do Polskiej ambasady na terenie USA/Kanady oraz konsulatów w tych krajach. Pamiętajmy , że w każdej z tych instytucji są radcy handlowi ( lub ekonomiczni), którzy z urzędu, w ramach swoich obowiązków mają obowiązek wspierać polskich przedsiębiorców. Ponadto dysponują oni wiedzą i możliwościami niezwykle pomocnymi w nawiązywaniu kontaktów. Ambasady ( a tym samym konsulaty) posiadają bazę firm danego kraju, poszukujących partnerów w Polsce, bazy branżowe firm danego kraju, posiadają kontakty do związków i stowarzyszeń firm i konkretnych osób do kontaktu. Bardzo wskazane jest napisanie do nich pisma opisującego działalność firmy i zakres zainteresowania nawiązania kontaktu. Pisma takie można wysłać pocztą jak również mailem. Często ambasady proponują nieodpłatne umieszczenie firmy w swojej bazie lub biuletynie.
Adresy Ambasad i Konsulatów znajdziecie tutaj (USA) , oraz tutaj (Kanada). Należy starać się o kontakt z radcą prawnym lub radcą ekonomicznym. Są oni najbardziej kompetentni i dysponują najlepszą wiedzą dotyczącą umożliwienia nawiązania takich kontaktów.

W przypadku rynku Kanadyjskiego możemy Państwu udostępnić listę firm posiadających magazyny w Kanadzie oraz bazę firm mających doświadczenie logistyczne w transporcie dóbr z Polski do Kanady, do których możecie się Państwo zwrócić bezpośrednio z propozycją współpracy (przy czym zalecamy dalszą weryfikację informacji z baz danych, pod kątem potrzeb Państwa firmy). Prosimy o złożenie zapytania mailem.
Polecamy również skorzystanie z bazy danych Ministerstwa Przemysłu Kanady:
„Canadian Company Capabilities” (http://www.ic.gc.ca/eic/site/ccc-rec.nsf/eng/home) – jest to baza danych firm zarejestrowanych w Kanadzie, która umożliwia wyszukiwanie firm za pomocą słów kluczy („Quick search”), według sektorów działalności („Browse by industry”) lub za pomocą wyszukiwania zaawansowanego („Go to detailed search”). W przypadku wyszukiwania zaawansowanego istnieje możliwość wyszukiwania firm przy pomocy kodów NAICS (północnoamerykańska klasyfikacja działalności gospodarczej): np.: 493190-Other Warehousing and Storage-Primary, 493190-Other Warehousing and Storage-Secondary
Listę interesujących Państwa firm można znaleźć także na portalu „Fraser” (http://www.frasers.com -wyszukiwanie według słów-kuczy) np. Warehouses czy Warehousing suppliers:
http://www.frasers.com/category/warehousing-10647368022
Pragniemy również poinformować, iż można umieścić (bezpłatnie) informacje o działalności Państwa firmy na stronie WPHI w zakładce „Business opportunities – Export Offers” (https://canada.trade.gov.pl/en/zapytaniaofertowe). Zakładka ta jest przeznaczona dla kanadyjskich przedsiębiorców poszukujących informacji o polskich firmach zainteresowanych możliwościami współpracy w Kanadzie. W przypadku zainteresowania taką możliwością prosimy o zapytanie mailowe, a my w odpowiedzi prześlemy stosowny formularz i wskażemy jak go wypełnić i gdzie go wysłać .