Poszukiwanie partnera w USA/Kanada – eksport cz.2

Pisząc w dalszym ciągu o poszukiwaniu partnera w USA/Kanadzie należy podkreślić dlaczego jest to ważne.

1. Chcąc eksportować produkty do tych krajów, należy pamiętać o ich dopuszczeni do obrotu na terenie USA/Kanady, czyli o odprawie celnej. Wprawdzie korzystając ze współpracy z platformą USBOX mogą Państwo skorzystać z wielu elementów wsparcia w tym zakresie, niemniej jednak często okazuje się, że posiadanie własnego agenta na terenie danego kraju jest bardzo cenne.
2. Innym zagadnieniem jest dystrybucja. Najczęściej potrzebna jest współpraca z firmą logistyczną lub przynajmniej z firmą posiadającą magazyn. Magazyn wykorzystany jest w celu dystrybucji produktów, ich konfekcjonowania, realizacji małych zamówień, przyjmowania przesyłek zwrotnych i reklamacji.
3. Ponadto w przypadku wchodzenia na rynek z nową marką potrzebni są partnerzy , którzy pomogą znaleźć potencjalnych odbiorców, dbać o budowanie marki, reagować na oczekiwania klientów.

Na pewno kolejnym etapem będzie założenie własnej firmy lub oddziału , ale o tym w innym artykule.

Należy pamiętać o kontakcie z ambasadami tych krajów w Polsce, które również są odpowiedzialne za współpracę pomiędzy krajami. Tylko że tutaj korespondencja musi być prowadzona w języku angielskim , lub dodatkowo w języku francuskim w przypadku Ambasady Kanady. Poniżej podajemy adresy;

Ambasada Kanady w Polsce
Ul. Jana Matejki 1/3
00-481 Warszawa
Polska
Tel.: (+48 22) 584 3100
Faks: (+48 22) 584 3192
Poczta elektroniczna: wsaw@international.gc.ca

Ambasada USA w Polsce
Aleje Ujazdowskie 29/31
00-540 Warsaw Poland
Tel.: +48 22 504 2000

Konsulat USA w Krakowie
ul. Stolarska 9
31-043 Kraków
Tel.: +48 12 424 5100
Faks: +48 12 424 5103
E-mail: KrakowNIV@state.gov

Ponadto należy wiedzieć, że w przypadku importu z USA, powołana jest specjalna jednostka rządowa przy każdej ambasadzie USA dedykowana szczególnie wspieraniu importu z USA. W Polsce jest to:

U.S. Commercial Service
Koszykowa 54
00-675 Warsaw, Poland
Tel: +48 22 625 4374
Fax: +48 22 621 6327
Email: office.warsaw@trade.gov

Kontaktując się z tą organizacją można znaleźć konkretnych partnerów, skorzystać z ich bazy firm amerykańskich poszukujących partnerów w Polsce , skorzystać bezpłatnie z umieszczenia informacji o Państwa firmie we wszystkich ich biurach w USA ( a są w każdym stanie), porozumiewać się w języku polskim.

Kolejnym źródłem pozyskania partnera na tych rynkach są prywatne znajomości Polaków mieszkających w USA lub kontakty z organizacjami polonijnymi.

Znajomości prywatne czy też z polecenia są o tyle cenne, że z reguły ma się do czynienia z osobami godnymi zaufania, mającymi kontakty w środowisku polonijnym i nie tylko, znające realia danego rynku ( proszę pamiętać, że rynek Kanadyjski i USA są diametralnie różne od rynków europejskich , zarówno pod kątem dystrybucji, marketingu jak i nawyków konsumentów), dwujęzyczne i łatwej łączące realia funkcjonowania polskich produktów w amerykańskim środowisku. Znamy wiele firm, które korzystając z prywatnych kontaktów świetnie rozwijają swój biznes w Ameryce Północnej.

Organizacje, stowarzyszenia i związki polonijne to olbrzymia kopalnia do nawiązania kontaktów. W USA tych organizacji jest bardzo dużo ( ze względu na wielkość polonii liczonej na 11,5 mln ), z centrum w Chicago i znaczne mniej w Kanadzie . Listę tych organizacji w USA zamieściliśmy tutaj. Kontakty mogą mieć formę korespondencji, reklamy czy ogłoszeń w mediach których listę (USA) zamieściliśmy tutaj, a Kanadyjskich tutaj. Z naszej praktyki wynika , że strona Kanadyjska jest znaczne bardziej aktywna, otwarta i konkretna w nawiązywaniu współpracy