Różnice pomiędzy transportem lotniczym a morskim

Dwie z najbardziej znaczących różnic pomiędzy transportem morskim a lotniczym, to: czas potrzebny na przetransportowanie towarów oraz cena przewozu. Transport morski umożliwia przewiezienie bardzo dużej ilości ładunku za jednym razem (ładowność statku jest o wiele większa od ładowności samolotu), natomiast transport morski wymaga znacznie dłuższego czasu na dostarczenie towaru w wyznaczone miejsce. W przypadku transportu drogą powietrzną, towar może być dostarczony nawet w ciągu jednego dnia, w przypadku transportu drogą morską jest to zazwyczaj kilka tygodni. Jednocześnie jednak transport morski jest jednym z najtańszych sposobów przewożenia towarów, podczas gdy transport lotniczy należy do najdroższych.

Transport lotniczy

Zalety:

Jedną z najbardziej podstawowych zalet transportu lotniczego, jest szybkość przemieszczania, która jest szczególnie odczuwalna na lotach transkontynentalnych. Kolejną zaletą jest bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa ( transport lotniczy uważany jest za najbezpieczniejszy rodzaj środka transportu).

 

Wady:

Największą wadą jest wysoka cena. Wynika ona z wysokich kosztów zakupu oraz utrzymania, zarówno samolotów, jak i infrastruktury lotniczej. Kolejną wadą jest uzależnienie transportu lotniczego od pogody oraz od klęsk żywiołowych. W skrajnych przypadkach (jak np. wybuch wulkanu), samoloty mogą być uziemione przez kilka dni. Mała dostępność lotnisk, która niemal zawsze powoduje konieczność wykorzystania drugiego środku transportu, to wada, która nie tylko powoduje wzrost kosztów, ale również istotną stratę czasu podczas przeładunku.

 

Transport morski

Firmy działające na arenie międzynarodowej zwykle poszukują najbardziej efektywnych, a jednocześnie najtańszych rozwiązań w dziedzinie transportu towarów. Konieczne jest również dostosowanie wybranych środków transportu do specyfiki oraz gabarytów przewożonych ładunków. W wielu przypadkach przedsiębiorstwa stoją przed koniecznością przewozu dużych gabarytowo ładunków lub hurtowych ilości produkowanych lub oferowanych towarów. W takich przypadkach najczęściej wybierany jest transport morski.

 

Zalety

Transport morski wiąże się z najniższym kosztem jednostkowym przewożonego ładunku. Żadne inne rozwiązanie nie zapewnia tak korzystnej taryfy opłat, jak w przypadku przewozu towarów drogą morską. Co więcej, tylko ta opcja umożliwia przewóz ponadgabarytowych ładunków w bardzo rozsądnych cenach. Drogą morską można też przewieźć bardzo duże ilości towarów drobnicowych za jednym razem. I chociaż trzeba się liczyć z tym, że sam proces przewozu może trwać znacznie dłużej niż w przypadku transportu lotniczego czy kolejowego, to jednak żadna z wymienionych opcji nie jest w stanie zapewnić nam przewozu tak dużych ilości towarów, jak statki czy promy.
Żegluga morska jest więc obecnie najkorzystniejszym rozwiązaniem w przypadku transportu na duże odległości. Co więcej, mamy niemal nieograniczony dostęp do poszczególnych kontynentów, a także kluczowych centrów gospodarczych na całym świecie. Transport morski jest przystosowany do przewozu wszelkiego rodzaju ładunków, w tym ładunków ponadgabarytowych i drobnicowych w dużych ilościach. Jest to również najkorzystniejsza pod kątem finansowym forma transportu na duże odległości.

 

Wady

Główną i najważniejszą wadą w transporcie morskim jest oczywiście czas samego frachtu.
Zazwyczaj trwa on kilka tygodni, co dla niektórych producentów jest to stanowczo za długo i dlatego decydują się na transport lotniczy.
Wysyłka drobnicy również nie zawsze jest korzystna. Rynek frachtu lotniczego jest na tyle rozwinięty, ze coraz częściej się zdarza, że koszty transportu np. euro palety są porównywalne z transportem morskim. Wynika to z tego, że koszty portowe, takie jak handling, załadowanie towaru do kontenera, sztauowanie są stosunkowo wysokie.
W transporcie morskim, duża część przewoźników nie zawsze jest w stanie zagwarantować odprawę celną w kraju destynacji i doręczenie przesyłki do odbiorcy końcowego.
Kolejną wadą są jest wysoki poziom wilgotności powietrza w trakcie transportu morskiego. Jeśli wysyłany towar jest wrażliwy na wilgoć, ta forma transportu nie jest zalecana. Nowe kontenery są przestrzeniami szczelnymi. Ale warto wiedzieć, że większość kontenerów jest stara i wielokrotnie używana , co w konsekwencji powoduje rozszczelnienie kontenera i powstają zawilgocenia transportowanych produktów.
Należy pamiętać, że statek w czasie podróży podlega działaniom fal, a to powoduje jego przechyły. Jeśli przesyłka nie będzie dobrze zabezpieczona do wysyłki morskiej (sztauowanie), może to prowadzić do poważnych konsekwencji. Dlatego ta forma transportu nie jest zalecana dla produktów delikatnych.