Różnice pomiędzy transportem morskim i lotniczym

Cechy transportu morskiego

  1. Transport morski wiąże się przede wszystkim z najniższym kosztem jednostkowym przewożonego ładunku, żadne inne rozwiązanie nie zapewnia tak korzystnej taryfy opłat, jak w przypadku przewozu towarów drogą morską.
  2. Umożliwia przewóz ponadgabarytowych ładunków oraz bardzo duże ilości towarów drobnicowych za jednym razem.
  3. Czas frachtu w transporcie morskim zazwyczaj trwa kilka tygodni.

Cechy transportu lotniczego

  1. Transport drogą powietrzną, pozwala dostarczyć towar w szybkim czasie, najczęściej trwa do około tygodnia, a czasem nawet krócej. Szybkość przemieszczania, jest szczególnie odczuwalna na lotach transkontynentalnych.
  2. W większości przypadków wiążę się on z wysokimi kosztami, wynikają one z wysokich kosztów zakupu oraz utrzymania, zarówno samolotów, jak i infrastruktury lotniczej.
  3. Transport lotniczy uważany jest za najbezpieczniejszy rodzaj środka transportu.

 

Wnioski

Możemy więc wyróżnić dwie różnice pomiędzy transportem morskim a lotniczym, czyli czas potrzebny na przetransportowanie towarów oraz cena przewozu. Pierwszy z nich umożliwia przewiezienie bardzo dużej ilości ładunku za jednym razem głównie przez to, że ładowność statku jest o wiele większa od ładowności samolotu, jednak wymaga to znacznie dłuższego czasu na dostarczenie towaru w wyznaczone miejsce. I chociaż trzeba się liczyć z tym, że sam proces przewozu może trwać znacznie dłużej niż w przypadku transportu lotniczego czy kolejowego, to jednak żadna z wymienionych opcji nie jest w stanie zapewnić nam przewozu tak dużych ilości towarów, jak statki czy promy. Droga morska jest jednym z najtańszych sposobów przewożenia towarów, podczas gdy lotnicza należy do najdroższych. Są jednak wyjątki, rynek frachtu lotniczego jest na tyle rozwinięty, że często koszty transportu np. euro palety są porównywalne z transportem morskim. Wynika to z tego, że koszty portowe, takie jak handling, załadowanie towaru do kontenera, sztauowanie są stosunkowo wysokie.
W transporcie morskim, również duża część przewoźników nie zawsze jest w stanie zagwarantować odprawę celną w kraju destynacji oraz doręczenie przesyłki do odbiorcy końcowego w przeciwieństwie do przewoźników transportu lotniczego.