Transport towarów niebezpiecznych

Transport materiałów niebezpiecznych – ADR

Transport ADR to międzynarodowe porozumienie, które określa zasady przewozu towarów niebezpiecznych drogą lądową, powietrzną i morską. Celem ADR jest zapewnienie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych oraz ochrona zdrowia i życia ludzi, zwierząt i środowiska.

W transporcie ADR niezwykle ważne jest dopasowanie odpowiedniego zabezpieczenia czy opakowania do rodzaju przewożonej substancji. Zwykle do wyboru są:

 • pojazdy zamknięte,
 • pojazdy otwarte,
 • cysterny (np. dla płynów czy granulatów).

Jakie są rodzaje towarów niebezpiecznych?

Towary niebezpieczne podzielone są na 9 klas, w zależności od ich właściwości fizycznych i chemicznych. Klasy towarów niebezpiecznych to:

 • klasa 1 – materiały wybuchowe
 • klasa 2 – gazy
 • klasa 3 – materiały ciekłe zapalne
 • klasa 4 – materiały stałe zapalne, materiały samozapalne i materiały wytwarzające zapalne gazy w zetknięciu z wodą
 • klasa 5 – materiały utleniające i nadtlenki organiczne
 • klasa 6 – materiały trujące i zakaźne
 • klasa 7 – materiały promieniotwórcze
 • klasa 8 – materiały żrące
 • klasa 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Jakie są wymagania dotyczące transportu substancji niebezpiecznych?

Transport materiałów niebezpiecznych podlega ścisłym przepisom prawnym. Wymagania dotyczące transportu towarów niebezpiecznych dotyczą:

 • pakowania towarów,
 • etykietowania towarów,
 • dokumentacji transportu,
 • warunków przewozu.

Dlaczego warto wybrać transport materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą?

Transport substancji niebezpiecznych drogą lotniczą odbywa się zgodnie z przepisami Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych I.A.T.A. Wszystkie procedury i wymagania, zależnie od rodzaju klasy niebezpieczeństwa, muszą zostać spełnione przed wysłaniem takiego ładunku w drogę. Transport lotniczy  towarów niebezpiecznych wiąże się z wieloma ograniczeniami prawnymi, lecz dzięki temu zapewnia największe bezpieczeństwo przewożonym materiałom. Dodatkowo to najszybsza metoda transportu na duże odległości. Należy zaznaczyć, iż wiele substancji i materiałów niebezpiecznych ma ściśle określone dozwolone ilości w jednostkowym opakowaniu dopuszczalne na pokład samolotu pasażerskiego lub frachtowego. Cześć materiałów niebezpiecznych jest zakazana w przewozie lotniczym.

 

Dlaczego warto wybrać USBOX do transportu materiałów niebezpiecznych?

USBOX to firma z wieloletnim doświadczeniem w transporcie towarów niebezpiecznych. Oferujemy kompleksowe usługi transportu ADR, w tym:

 • pakowanie towarów zgodnie z wymaganiami ADR,
 • etykietowanie towarów zgodnie z wymaganiami ADR,
 • wystawienie dokumentacji transportowej ADR,
 • organizację transportu towarów niebezpiecznych drogą lądową, powietrzną i morską.

Nasze usługi są bezpieczne, zgodne z prawem i konkurencyjne cenowo. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą, która obejmuje również transport z USA, transport cargo lotniczy czy transport kontenerów.