Towary wyłączone z importu

USBOX sp. z o.o. nie świadczy usług w zakresie przewozy następujących towarów i przedmiotów:

 • Uzbrojenia i amunicji,
 • Towarów niebezpiecznych (które obejmuje umowa ADR)
 • Materiałów sypkich (luzem)
 • Materiałów płynnych (w cysternach)
 • Alkoholi wysokoprocentowych
 • Wyrobów tytoniowych
 • Dzieł sztuki
 • Kamieni szlachetnych i biżuterii
 • Metali szlachetnych
 • Organizmów żywych
 • Papierów wartościowych
 • Zwłok i szczątków zwłok ludzkich
 • Przesyłek wymagających specjalistycznego taboru i przeładunku
 • Produktów żywnościowych mrożonych lub szybko psujących się, nasion, przetworów żywnościowych.
 • Przesyłek, które wymagają zachowania temperatury kontrolowanej
 • Odpadów
 • Gotówki
 • Antyków
 • Dokumentów
 • Farby
 • Futra
 •  Materiały pornograficzne
 • Towarów nielegalnych
 • Towarów i przedmiotów szczególnie podatnych na uszkodzenia w transporcie
 • Towarów o znaczeniu strategicznym i podwójnego zastosowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jednolity: Dz.U. 2004, Nr 229, poz. 2315)