Transport zwierząt

Warunki przyjęcia zwierzęcia do transportu:

1. Posiadanie przez niego aktualnych szczepień,

2. Posiadanie paszportu (wydawany przez weterynarza z opisem m.in. maści, rasy, płci zwierzęcia wraz z numerem microchipu lub tatuażu),

3. Świadectwa zdrowia (badanie kliniczne, odrobaczenie, odkleszczenie),

4. Wszczepiony microchip (podczas przewozu w luku bagażowym jako cargo).

Należy pamiętać, że powyższe dokumenty muszą uwzględniać przepisy kraju wylotu, docelowego oraz portów tranzytowych. Powinny być wystawione do max. 48h przed odlotem.

Dozwolony jest transport zwierząt w wieku min. 3 miesięcy oraz gdy minęło min. 21 dni od ostatniego, ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.

UWAGA! W przypadku przewozu zwierząt do Stanów Zjednoczonych wymagana jest 30 dniowa kwarantanna od ostatniego szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Zwierzęta muszą być przewożone w specjalnie przystosowanych do tego transporterach. Wymogi jakie musi spełnić taki transporter są określane przez IATA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego) Live Animals Regulations. Należy pamiętać że transporter:

– musi być na tyle duży aby zwierzę mogło swobodnie wstać, położyć się i obrócić,

– powinien być czysty, szczelny i dobrze zamknięty, a jego podłoże wyłożone od wewnątrz materiałem chłonnym,

– należy oznaczyć właściwą nalepką i odpowiednimi instrukcjami (dotyczącymi sposobu obchodzenia się ze zwierzęciem),

– musi być wyposażony w pojemnik z wodą i jedzeniem,

– musi być wentylowany z co najmniej trzech stron,

– powinien być wykonany z włókna szklanego, metalu, sztywnego tworzywa sztucznego, siatki  metalowej, litego drewna lub sklejki, bez doczepionych kółek (jeśli są należy je usunąć podczas odprawy),

– UWAGA! Klatka nie może być wykonana całkowicie z siatek zgrzewanych lub siatki drucianej – tego typu klatki nie nadają się do transportu lotniczego.

USBOX – transport zwierząt (np. psów, koni) import oraz export

Najbezpieczniej jest zakupić transporter z atestem. W Polsce można kupić takie transportery w niektórych sklepach zoologicznych.