Ubezpieczenia w transporcie

Korzystając z usług transportowych trzeba mieć na uwadze, że najważniejsze jest odpowiednie, jak najbardziej staranne zapakowanie przesyłki, które ma zmaksymalizować ochronę przed uszkodzeniem. Towary w transporcie lotniczym, morskim i drogowym poddawane są wielu procesom jak przeładowanie, wkładanie do kontenera lub na pokład samolotu. Występują wibracje, zmiany temperatury oraz inne czynniki mogące wpływać na stan przesyłanego dobra, dlatego więc wskazanym jest ich ubezpieczenie. Zamawiając opcję transportu podaje się deklarowaną wartość przesyłki  i wybiera opcję ubezpieczenia (bezpłatną lub dodatkową).

Firma USBOX ma zawartą umowę z firmą ubezpieczeniową Warta, która daje nam możliwość pośredniczenia w wykupieniu ubezpieczenia gdy wymagane jest ono ponadobowiązkowo. Zalecamy niezaniżanie wartości przesyłki, lecz podawanie jej rzeczywistej wartości, ponieważ tylko do podanej kwoty może być wypłacone odszkodowanie z tytułu uszkodzenia bądź zaginięcia.

Aby wycenić transport z dodatkowym ubezpieczeniem, zapraszamy do skorzystania z naszego formularza i zaznaczeniu takiej opcji wraz z podaniem żądanej wartości.