Wsparcie prawne

Zakupy w różnych krajach świata nie są trudnym zagadnieniem w przypadku produktów o stosunkowo niskiej wartości – szczególnie w popularnych sklepach internetowych. Sytuacja komplikuje się w przypadku produktów specjalistycznych, drogich lub zlecania ich produkcji. USBOX, z racji transportu tych produktów do Polski, wielokrotnie obserwował problemy polskich importerów związane z warunkami gwarancji,przygotowaniem zleceń na produkcję, umowami sprzedaży itp., jak również z poziomem ryzyka tego typu transakcji. Pamiętać należy, że prawa konsumenckie w różnych krajach świata są inne niż w Unii Europejskiej i nieraz różnią się pomiędzy poszczególnymi stanami czy regionami w danym kraju. Również uwarunkowania gwarancyjne bywają różne, o czym możesz dowiedzieć się TUTAJ na przykładzie USA i Kanady. Dobra znajomość biznesowego języka angielskiego/amerykańskiego oraz zasad handlu międzynarodowego, to często za mało, aby złożyć poprawne zamówienie na produkcję czy przygotować prawidłową umowę zakupu. Podobne problemy nie omijają również polskich eksporterów. Istotna jest znajomość lokalnych uwarunkowań prawnych, aby przeprowadzić korzystną i pewną transakcję. USBOX niejednokrotnie wspierał i wspiera importerów i eksporterów w doradztwie prawnym dotyczącym transakcji z różnymi krajami na świecie.

Doradztwo to obejmuje:

1. Analizę zawartych już umów oraz umów przygotowywanych

2. Analizę i doradztwo w zakresie gwarancji i ustalanie warunków pogwarancyjnych

3. Udział w negocjacjach dotyczących kosztów zakupu i dostawy

Wszystkie porady prowadzone są indywidualnie i indywidualnie ustalane są ceny tej usługi.

Zapraszamy do przedstawienia problemu.