Fumigacja

Celem fumigacji gazowej oraz obróbki cieplnej jest zniszczenie szkodników drewna wszelkiego rodzaju. Ustalone standardy zapobiegają rozprzestrzenianiu się larw i chrząszczy, które mogą stanowić duże zagrożenie dla rodzimej roślinności.

Przepisy międzynarodowego prawa ruchu transportowego wymagają, aby opakowania drewniane (palety, skrzynie, obudowy paletowe), były poddawane obróbce cieplnej.

Fumigacja i obróbka cieplna opakowań

Do marca 2010 roku wszystkie elementy drewniane poddawane były procesowi fumigacji, czyli dezynfekcji gazowej. Wykorzystywano w tym celu niezwykle szkodliwy gaz – bromek metylu (MB – metyl bromide). Został on wycofany z użycia z całej Unii Europejskiej, a obowiązujące wcześniej przepisy zaktualizowano.

Zgodnie z nowymi zasadami, fumigacja na eksport musi przebiegać w zgodzie ze standardem ISPM 15 (International Standard for Phytosanitary Measure Standard 15). Według kryteriów drewno należy oznaczyć specjalnym znakiem, który będzie zawierał skrót IPPC (International Plant Protection Convention). Obok skrótu IPPC umieszcza się dwuliterowy kod kraju oraz numer certyfikowanej jednostki przeprowadzającej zabieg, a także metodę użytą do dezynfekcji drewna. Obecnie stosuje się obróbkę cieplną, taką, by wewnątrz drewna została osiągnięta minimalna temperatura 50°C, przez przynajmniej 30 minut. Metoda ta oznaczana jest w wyżej opisanym systemie skrótem

Firma przeprowadzająca zabieg musi spełniać wszystkie wymagania określone przez IPPC. Wykonanie dezynfekcji elementów drewnianych obróbką cieplna potwierdza odpowiedni certyfikat.

Jakie opakowanie nie podlegają fumigacji?

– opakowań wykonanych całkowicie z materiałów drewnopochodnych takich jak sklejka, płyty wiórowe, płyty o wiórach orientowanych lub płyty z forniru wykonane z użyciem kleju, wysokiej temperatury i ciśnienia (opakowania takie uważa się za poddane dostatecznemu przetworzeniu eliminującemu ryzyko związane z surowym drewnem);
– opakowań wykonanych z surowego drewna o grubości 6 mm lub mniejszej.