Mienie Przesiedlenia

Mienie przesiedlenia to rzeczy do użytku własnego osób, które przybywają do kraju na pobyt stały lub powracają z okresowego pobytu za granicą. Od dnia 1 stycznia 2010 r. zasady mienia osobistego (tzw. mienia przesiedlenia) reguluje rozporządzenie Rady / WE / Nr 1186/2009z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych.

Zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w tych przepisach jeżeli przedmioty nie mają przeznaczenia handlowego mogą być zwolnione z należności celnych przywozowych. Nasza oferta to obsługa zarówno w transporcie lotniczym cargo jak i w drobnicy morskiej. Oferujemy całościową obsługę celną jak i transportową rzeczy osobistych. Odbierzemy przesyłkę od Państwa, odprawimy ją celnie i dokonamy wysyłki Państwa mienia do niemal każdego miejsca na Świecie.

Transport mienia, przesiedlenia, import oraz export – niezbędne dokumenty:

– prawo jazdy lub ID;

– lista mienia przesiedlenia (ilość i rodzaj rzeczy, które przesyłamy do Polski, ilość kartonów z rzeczami);

– dowód osobisty lub polski paszport;

– potwierdzenie zameldowania w Polsce (wydawane przez właściwy urząd miasta lub gminy, na czas określony);

– 3 rodzaje dokumentów potwierdzających pobyt w USA ponad rok – mogą to być np. rachunki za użyteczności (prąd, gaz, telefon, telewizja),   – miesięczne rozliczenia bankowe, rozliczenie podatków.