Trendy logistyczne 2024

W branży logistycznej panuje duże zainteresowanie przyszłością. Firmy szukają sposobów na poprawę wydajności, obniżenie kosztów i zwiększenie konkurencyjności. Jakie trendy będą kształtować branżę w 2024 roku?

Wzrost agregatorów danych

Agregatory danych to oprogramowania, które zbierają informacje z różnych źródeł i wykorzystuje je do tworzenia kompleksowego obrazu łańcucha dostaw. Dzięki temu firmy mogą lepiej zrozumieć procesy logistyczne i podejmować bardziej świadome decyzje.

W 2024 roku możemy spodziewać się wzrostu popularności agregatorów danych. Jest to spowodowane rosnącym zapotrzebowaniem na widoczność łańcucha dostaw. Firmy chcą mieć stały wgląd w stan swoich dostaw, aby móc reagować na potencjalne problemy.Te rozwiązania oprogramowania będą zbierać informacje z różnych źródeł i używać zaawansowanych algorytmów, aby pomóc specjalistom ds. logistyki w radzeniu sobie z sytuacjami awaryjnymi i podejmowaniu codziennych decyzji. Niektóre z tych narzędzi będą zawierały dane prognozowane generowane przez sztuczną inteligencję (SI), aby zwiększyć świadomość klientów dotyczącą szacowanego czasu dostawy ich przesyłki.

Logistyka jako strategiczny zasób

W przeszłości logistyka była często postrzegana jako funkcja pomocnicza. Jednak w ostatnich latach coraz więcej firm dostrzega strategiczne znaczenie logistyki.

W 2024 roku logistyka będzie postrzegana jako kluczowy czynnik sukcesu biznesowego. Firmy będą traktować swój łańcuch dostaw jako istotną część swojej strategii ogólnej.

Co więcej, logistyka będzie postrzegana jako strategiczny zasób generujący przewagę konkurencyjną w obszarze doświadczenia klienta, wyników finansowych i realizacji celów związanych z ESG (Environmental, Social, and Governance). Firmy będą traktować swój łańcuch dostaw jako istotną część swojej strategii ogólnej, nie tylko jako kwestię dla zespołów logistycznych. Będzie zoptymalizowany, projektowany i dostosowywany, aby wspierać wzrost przychodów, ekspansję i odporność na zmiany rynkowe.

Większa personalizacja

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na personalizację produktów i usług, firmy logistyczne będą musiały dostosować swoje procesy do nowych wymagań.

W 2024 roku możemy spodziewać się wzrostu popularności usług logistycznych, które umożliwiają personalizację produktów i usług. Branża będzie świadkiem większej liczby marek przygotowujących się do produkcji towarów na żądanie, w mniejszych ilościach, zwłaszcza lokalnie, co otwiera nowe możliwości dostosowania produktów do wymagań konsumenta. Przykładem może być drukowanie 3D do produkcji niestandardowych elementów, co ma być wykorzystane do „wzmacniania zdolności dostosowawczych konwencjonalnych systemów produkcyjnych”, ponieważ wzrośnie popyt na dostarczanie niestandardowych produktów. Więcej dostosowań może wprowadzić zmiany i być może wyzwania dla organizacji produkcyjnych i ich logistyki.

Stopniowa obecność technologii

Technologia będzie odgrywać coraz większą rolę w branży logistycznej. Firmy będą inwestować w nowe technologie, aby poprawić wydajność i obniżyć koszty.

Ciągły wzrost handlu elektronicznego i logistyki omnichannel skłoni do bliższego zarządzania dostawami surowców, co oznacza, że firmy będą musiały rozszerzyć swoją widoczność na ten obszar swojego łańcucha dostaw. To połączenie pomoże zapobiegać przerwom w produkcji i upewnić się, że surowce są dostępne. Sztuczna inteligencja będzie również używana do rozszerzenia widoczności w tej przestrzeni, wykorzystując dostępne publicznie dane (np. strajki, zmiany pogody, dane ETA itp.) i dodając dane z innych części łańcucha dostaw, aby stworzyć jak najlepsze scenariusze sugestii.

 

Co przynosi przyszłość?

Trendy logistyczne 2024 roku będą kształtowane przez rosnące zapotrzebowanie na widoczność łańcucha dostaw, strategiczne znaczenie logistyki, personalizację produktów i usług oraz coraz większą obecność technologii. Większość nadchodzących trendów w branży logistycznej jest związana z tą właśnie innowacyjną technologią.