Obsługa firm i stałych klientów

1. Numer EORI

Każdy podmiot gospodarczy dokonujący importu produktów na polski obszar, musi posiadać indywidualny numer EORI zgodnie ze Wspólnotowym Systemem Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Sprawdź jak uzyskać.

2. Umowa o współpracy

Podmioty godspodarcze, które chcą w sposób stały i regularny korzystać z platformy mogą podpisać z firmą USBOX umowę, która będzie regulowała w/w współpracę. Szczegółowe warunki takie jak terminy płatności, rabaty i ułatwienia są uzgadniane indywidualnie z Biurem Obsługi Klienta. Wzór umowy można pobrać poniżej.

Podmioty gospodarcze posiadające podpisaną umowę mają przydzielonego na stale opiekuna w Biurze Obsługi Klienta Indywidualnego.