Fumigacja skrzyń i palet

Celem fumigacji gazowej oraz obróbki cieplnej jest zniszczenie szkodników drewna wszelkiego rodzaju. Ustalone standardy zapobiegają rozprzestrzenianiu tych szkodników. Przepisy międzynarodowego prawa ruchu transportowego wymagają, aby opakowania drewniane (palety, skrzynie, obudowy paletowe), były poddawane obróbce cieplnej.

Zgodnie z nowymi zasadami, fumigacja w celu eksportu musi być zgodna ze standardem ISPM 15 (Międzynarodowy Standard Fitosanitarny Nr 15). Drewno podlegające fumigacji musi być oznaczone specjalnym znakiem zawierającym skrót IPPC (Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin), dwuliterowy kod kraju oraz numer certyfikowanej jednostki przeprowadzającej zabieg, a także informację o zastosowanej metodzie dezynfekcji drewna. Obecnie preferuje się obróbkę cieplną, w której drewno jest podgrzewane do minimalnej temperatury 50°C przez co najmniej 30 minut. Metoda ta jest oznaczana skrótem w opisanym wcześniej systemie.

Firma przeprowadzająca zabieg musi spełniać wszystkie wymagania określone przez IPPC. Po wykonaniu obróbki cieplnej drewna, firma otrzymuje odpowiedni certyfikat potwierdzający przeprowadzenie dezynfekcji.

Jakie opakowania nie podlegają fumigacji?

  • Opakowania wykonane z surowego drewna o grubości 6 mm lub mniejszej.
  • Opakowania wykonane całkowicie z materiałów drewnopochodnych, takie jak sklejka, płyty wiórowe, płyty o wiórach orientowanych lub płyty z forniru, wykonane z użyciem kleju, wysokiej temperatury i ciśnienia. Takie opakowania są uważane za poddane dostatecznej obróbce, eliminującej ryzyko związane z surowym drewnem.