Transport morski materiałów niebezpiecznych

Jak wygląda transport towarów niebezpiecznych?

Zasady dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych są ustalane przez międzynarodowy kodeks morski (IMDG) opracowany przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO).

Ten kodeks obejmuje:

  • Definicję ładunku niebezpiecznego jako ładunków, które ze względu na ich właściwości fizyczne, biologiczne i chemiczne, mogą spowodować uszkodzenia innych dóbr lub zagrozić zdrowiu w przypadku uszkodzenia podczas transportu lub przeładunku.
  • Wymóg oznakowania kontenerów, w których przewożone są materiały niebezpieczne. Oznakowanie obejmuje:
    1. Informacje pisemne na kontenerze, umożliwiające identyfikację rodzaju przewożonego materiału.
    2. Naklejki z kierunkami, wskazujące kierunek przemieszczenia kontenera.
    3. Naklejki ostrzegawcze, symbolizujące potencjalne zagrożenia.

Dodatkowo, w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych wszystkie ściany transportowanych kontenerów muszą być oznakowane tabliczkami informacyjnymi.