Podatek od sprzedaży wysyłkowej w USA i amerykańskie prawo podatkowe

Amerykańskie przepisy podatkowe są na tyle rozbudowane, że opodatkowanie sprzedaży jest regulowane na różnych poziomach, takich jak lokalny, miejski, federalny oraz stanowy. Warto zaznaczyć, że w Stanach Zjednoczonych istnieje 50 odrębnych stanów, z każdym z nich związane jest prawo do opodatkowania konkretnej transakcji, która ma miejsce na jego terytorium.
Czy osoba lub firma spoza Stanów Zjednoczonych, nieposiadająca stałej siedziby ani pracowników w USA, ale korzystająca jedynie z usług logistycznych w Stanach Zjednoczonych, ma obowiązek naliczania i odprowadzania stanowych podatków od sprzedaży, podobnych do amerykańskiego VAT-u?

Ogólna zasada w amerykańskim systemie podatkowym jest taka, że w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który dokonuje sprzedaży wysyłkowej i posiada minimalne połączenie podatkowe z konkretnym stanem, ten stan ma prawo żądać od tego podmiotu opłacenia stanowego podatku od sprzedaży, nazywanego „sales tax.”
Poziom więzi podatkowej jest określany indywidualnie przez przepisy prawne każdego stanu, jednak ogólną zasadą jest to, że wieź podatkowa istnieje, gdy firma spoza Stanów Zjednoczonych posiada biuro, przedstawiciela handlowego, pracownika lub magazyn na terytorium danego stanu.

Jeśli istnieje wyraźne połączenie podatkowe z konkretnym stanem, firma spoza USA jest zobowiązana do uiszczenia podatku od sprzedaży w tym stanie. Warto zaznaczyć, że na początku prowadzenia działalności handlowej w USA wiele firm spoza Stanów Zjednoczonych może nie posiadać własnych biur ani pracowników w żadnym z 50 stanów. Jednak sytuacja ta może ulec zmianie w dynamiczny sposób, szczególnie jeśli firma korzysta z usług amerykańskich firm logistycznych, które często posiadają magazyny w wielu stanach.

Na przykład, prawo podatkowe w stanach takich jak Nowy Jork, Kalifornia, New Jersey i Floryda stanowi, że jeśli sprzedawca korzysta z usług firmy logistycznej, która posiada magazyny w którymś z tych stanów, to już samo to może być wystarczającym połączeniem podatkowym, aby zobowiązać sprzedawcę spoza USA do odprowadzania podatku od sprzedaży w przypadku sprzedaży produktów konsumentowi, który jest rezydentem tego konkretnego stanu.

Skorzystaj z formularza lub zapytaj o wycenę – https://usbox.pl/