Zmiany na granicach z Wielką Brytanią: Nowe wymogi certyfikacyjne dla towarów sanitarnych i fitosanitarnych

Od 30 kwietnia 2024 roku na granicy z Wielką Brytanią wprowadzono kontrole fizyczne i dokumentacyjne towarów sanitarnych i fitosanitarnych. Powodem tego działania jest wdrożenie Export Health Certificate (EHC). Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath, zaznacza, że importerzy i eksporterzy, którzy nie dostosują się odpowiednio do tych kontroli, mogą ponieść poważne konsekwencje.

Od początku roku 2024 Wielka Brytania żąda certyfikatów następujących produktów pochodzenie zwierzęcego, roślin, owoców i warzyw. Zaplanowano certyfikację jako pierwszy etap, a kolejnym będzie fizyczna kontrola importowanej żywności.

  • Dodatkowy czas i koszty związane z opóźnieniami pojazdów na granicy są nieuniknione. W najgorszym przypadku, gdy normy fitosanitarne brytyjskie lub europejskie nie zostaną spełnione, ładunek może zostać odesłany do nadawcy.
  • Największe zmiany w ramach Export Health Certificate (EHC) dotyczą produktów pochodzenia zwierzęcego. Produkty mięsne i na bazie surowego mleka wymagają świadectw zdrowia. Wprowadzone przez Wielką Brytanię kontrole importu towarów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego zakładają wcześniejsze powiadomienie dla wszystkich produktów mięsnych i mlecznych, przy czym tylko produkty mleczne poddane obróbce cieplnej będą zwolnione z tego wymogu. Nadal obowiązują przepisy, zgodnie z którymi importowane zwierzęta i rośliny do sadzenia muszą posiadać świadectwa zdrowia i podlegać inspekcji.
  • W przypadku owoców i warzyw z UE kontrole będą oparte na przypisanym ryzyku, tj. niskim, średnim i wysokim. W większości przypadków nie będą one musiały przechodzić przez brytyjskie kontrole norm handlowych ani kontrole zdrowia roślin. Mimo to rząd brytyjski zaleca, aby przewoźnicy sprawdzali, które towary importowane do UK będą podlegać kontroli.

Wprowadzenie nowych wymogów dla transportu powyżej opisanych towarów wiąże się z koniecznością dostosowania przez importerów i eksporterów. W tej sytuacji kluczową rolę odgrywa organizacja transportu, aby minimalizować opóźnienia i zapewnić zgodność z nowymi regulacjami, zwłaszcza w kontekście transportu morskiego.