Certyfikat CE

Podczas importu towarów do Unii Europejskim jednym z podstawowych wymogów aby towar był dopuszczony do obrotu jest Certyfikat CE. Oznaczenie/Oznakowanie CE (Conformité Européenne) jest deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te określają bezpieczeństwo użytkowania, kwestie ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Określają one również zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować.

Producent, aby umieścić oznaczenie CE musi wykonać analizy mające na celu spełnić stawiane wymagania. Następnie producent poddaje produkt procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami. Krajowe przepisy regulujące system oceny zgodności oraz sposób jej oznakowania znakami CE zawarte są w ustawie o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004r. nr 204, poz. 2087 z późniejszymi zmianami – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042042087) oraz przepisach Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005r.- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20052652227. Zgodnie z tym rozporządzeniem oznakowanie CE, powinno być umieszczone na urządzeniu, albo tablicy znamionowej, w sposób czytelny i trwały, a w przypadku braku takich możliwości – na opakowaniu aparatury lub w instrukcji obsługi lub dokumencie gwarancyjnym dołączonym do urządzenia.

Jeśli dany wyrób podlega przepisom chociaż jednej dyrektywy ” Nowego Podejścia ” to bez oznakowania CE nie może być wprowadzany do obrotu ani użytkowania na terenie Unii Europejskiej.
Oznaczenie CE umieszczone na produkcie to deklaracja producenta mówiąca, że produkt spełnia wymagania unijnych dyrektyw. Producent podpisując produkt znakiem CE deklaruje, że nie zagraża on zdrowiu i nie szkodzi środowisku. Na wyroby posiadające deklarację zgodności nakładane jest oznaczenie CE. Należy pamiętać, że odpowiedzialność za oznakowanie wyrobów etykietą CE oraz jej zgodność z normami bezpieczeństwa ponosi producent lub importer towaru.