Czym są reguły Incoterms®2010

Incoterms®2010 to międzynarodowe formuły handlowe, które są powszechnie stosowane w handlu zagranicznym. Regulują one podział kosztów , obowiązków  i ryzyka, związanych z dostawą towaru pomiędzy sprzedającym a kupującym. Reguły te cieszą się światową akceptacją. Pozwalają na wprowadzenie ładu w różniących się znacząco od siebie systemach prawa gospodarczego poszczególnych krajów.

Powszechnie stosowane są formuły Incoterms, które zostały opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową. Z dniem 1 stycznia 2011 roku weszła w życie ich nowa wersja – Incoterms® 2010.

Osoby zawierające kontrakt podczas wyboru warunków dostawy powinny wziąć pod uwagę również ryzyko oraz korzyści wynikające z posiadania własniej gestii transportowej.
.
Mówiąc bardziej szczegółowo Incoterms® 2010 regulują pomiędzy sprzedającym a kupującym:

• koszty
• fracht
• przewoźne
• odprawę celną
• ubezpieczenie
• wzajemną pomoc
• ryzyko utraty lub uszkodzenia
• obowiązki
• dokumenty
• formalności
• dostawę

Warto też wiedzieć, że reguły Incoterms®2010 nie regulują:

• przejścia własności towaru
• stosunków ze spedytorem i przewoźnikiem
• stosunków z ubezpieczycielem
• warunków płatności
• skutków naruszenia umowy
• stosunków z bankami
• prawa właściwego dla umowy i jurysdykcji