Media polonijne w USA

Jednym ze sposobów na poszukiwanie kontaktów w USA zarówno w imporcie jak i eksporcie jest nawiązanie współpracy z mediami.

Polonijna Prasa Kanadyjska;

Budzik (miesięcznik)

Czas (tygodnik kanadyjski)

Dialogi (kwartalnik)

Echo Kanadyjskie

Gazeta Katolicka w Kanadzie

Gazeta Polska (Winnipeg)

Gazeta Polska w Kanadzie

Głos Kanadyjski

Głos Pracy (Kanada)

Głos z Kalwarii

Jak Tam Idzie

Kronika Tygodniowa

Nowe Życie (Toronto)

Odsiecz

Pielgrzym (czasopismo w Kanadzie)

Polak Kanadyjski

Polonia (Montreal)

Prawda (Winnipeg)

Słowo Polskie (Montreal)

Strumień Rocznik Twórczości Polskiej

Takie Życie

Związkowiec Gazeta Informacyjna email: gazetainformacyjna@shaw.ca

Glos Polonii

Glos Polski email: glospolski@bellnet.ca

Goniec

Kalejdoskop

Nowy Kurier

Polonez

Przegląd Tygodniowy

Skaner

Truck 'n’ Roll

Wiadomości   email: wiadomo@idirect.com

Wiadomości Polonijne

Zdrowy Styl

Życie


Kanada Radio;

Radio Polonia Toronto http://www.radiopol.com/   (02.04.2004)

Radio Polmysl – http://www.polmysl.com

Wit Wojnarowicz -Twoje Radio ABC Radio

Polska Fala

Elzbieta Wolski – „Polish Studio”

Aneta Chlebica – Radio Polonia – Toronto

Irena Reczkowska-Raab – „Polonez Canadian”, „Polish News”

Radio „Polott” w Otatwie E-mail : kur@storm.ca

 

Telewizja;

Na Luzie Polish Studio TV

Polska TV Calgary Z Ukosa

 

Media Elektroniczne;

Biuletyn Polonijny (Montreal)

Polish Winnipeg

Polonia (Edmonton)

Polonia (Vancouver)

Polonia Canada (Hamilton)

Polonia Life (Mississauga)

Ploty (Calgary)

 

Media Kulturalne;

Biblioteka (Montreal)

Panorama Polska

Polonia in the Rockies (Alberta)

Punkt

 

Media Towarzyskie;

Polonia Blog (Toronto)

Twitter (Toronto)