Podatek od sprzedaży w USA w modelu dropshipping

W modelu dropshippingowym końcowy klient w USA „kupuje” produkt od pośrednika lub sprzedawcy tzw. „retailer”, który nigdy nie posiada prawa własności do sprzedawanego produktu i który nie magazynuje oferowanego produktu w swoim magazynie lub fizycznym sklepie. Amerykański klient który płaci za sprzedany produkt otrzymuje zakupiony produkt ”prosto od producenta”.

Sprzedaż wysyłkowa, do USA i amerykańskie podatki

W celu określania amerykańskich obowiązków podatkowych każdej ze stron w modelu dropshipping bardzo ważne jest ustalenie więzi podatkowych, „nexus” wszystkich podmiotów uczestnicy w sprzedaży wysyłkowej do USA.

W przypadku, gdy ani producent, ani pośrednik nie posiadają więzi podatkowych z wybranym stanem, żaden z nich nie jest zobowiązany do pobierania i odprowadzania podatku od sprzedaży w takim stanie.

Jeżeli tylko amerykański pośrednik posiada nexus z wybranym stanem, pośrednik ma obowiązek pobierania podatku od sprzedaży.

W przypadku, gdy jedynie producent spoza USA posiada nexus z wybranym stanem, prawo stanowe może wymagać, aby taki producent pobierał podatek od sprzedaży od swojego pośrednika lub uzyskał od niego dokument zwalniający go od takiego obowiązku podatkowego tzw. „resale certificate”

Kara za niezapłacenie podatku w USA

Prowadzisz sprzedaż wysyłkową na terenie USA, ale nigdy nie odprowadzałeś amerykańskich podatków od sprzedaży. W jaki sposób stanowy urząd podatkowy może dojść do wniosku, iż sprzedawca internetowy był lub jest odpowiedzialny za pobieranie i odprowadzania podatków stanowych w jego stanie?

Odpowiedz na to pytanie będzie inna w każdym z amerykańskich stanów. Dla przykładu, Urząd Podatkowy Stanu Kalifornii co 3 lata przeprowadza audyt firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie tego stanu. Podczas audytu, urzędnik podatkowy określa czy dana firma i jej kontrahenci mieli, lub posiadają obowiązek podatkowy w stanie Kalifornia.

Jakie są być potencjalne konsekwencje finansowe dla podmiotu prowadzącego sprzedaż wysyłkową który nie wypełnia swoje obowiązki podatkowe?

Tutaj ponownie, odpowiedz będzie zależna od indywidualnych przepisów stanowych. Dla przykładu, Kalifornijskie prawo podatkowe upoważnia Stanowy Urząd Podatkowy do naliczenia należnych podatków stanowych za okres 7 lat wstecz, naliczenia odsetek od nieodprowadzonych podatków, jak i dołożenia 25% kary podatkowej. W innych amerykańskich stanach, urzędy podatkowe zwykle posiadają prawo do naliczania podatków i kar stanowych za ostatnie 3 lata prowadzenia działalności gospodarczej na ich terytorium.

 

Jak uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej w USA przy prowadzeniu sprzedaży wysyłkowej?

 

Po pierwsze, zapoznać się ze stanowymi przepisami regulującymi podatki od sprzedaży, szczególnie w stanach gdzie sprzedający posiada więzi podatkowe.

Po drugie, określić więź podatkową wszystkich podmiotów uczestniczących w transakcji na terenie Stanów Zjednoczonych.

Po trzecie, upewnić się, iż sprzedawca, jak i pośrednicy uczestniczący w sprzedaży wysyłkowej do USA w ten sam sposób rozumieją i interpretują stanowe kwestie podatkowe związane z odprowadzaniem amerykańskiego podatku od sprzedaży.

 

Autor: Jacek Cieszyński