Podstawowe rodzaje kontenerów w transporcie morskim

Kontenery morskie – podstawowe rodzaje kontenerów w transporcie morskim

Przedstawiona  charakterystyka poszczególnych rodzajów kontenerów oparta jest na standardach międzynarodowych. Poniżej prezentowane są  serie poszczególnych rodzajów i typów kontenerów. Różnią się one wymiarami wewnętrznymi, wymiarami otworów drzwiowych i dachowych, tarą (waga kontenera) oraz ładownością. Różnice te wynikają  z wprowadzanych zmian konstrukcyjnych, technologicznych oraz stosowania nowych materiałów używanych do budowy kontenerów.

 

 

Każdy kontener morski cechuje przede wszystkim wielkość, którą określa się w stopach. W przewozach morskich najczęściej używane są kontenery 20 – stopowe oraz 40 – stopowe. Najważniejszym wymiarem z punktu widzenia załadowcy jest wymiar wewnętrzny, który warunkuje jaką ilość ładunku można umieścić w kontenerze oraz „wymiar w drzwiach”.

 

Do kontenerów morskich uniwersalnych zaliczamy:

 • Kontener 20ft
 • Kontener 40ft
 • Kontener 40ft HC (High Cube/podwyższony)
 • Kontener 40ft Pallet Wide (poszerzony)

 

Kontenery uniwersalne 20ft oraz 40ft przeznaczone są  głównie do przewozu ładunków drobnicowych.  Jednak istnieje również możliwość wykorzystania ich do transportu ładunków luzem, zarówno sypkich, jak i ciekłych. Należy jednak wcześniej dokonać pewnych „modyfikacji”.

Kontenery morskie 40 ft High Cube, czyli podwyższone przeznaczone są do przewozu ładunków lekkich, przestrzennych i o podwyższonej wysokości, uniemożliwiającej załadunek do standardowego kontenera. Z kolei kontenery Pallet Wide używane są w żegludze bliskiego zasięgu, w relacjach europejskich.

 

Do kontenerów specjalnych zaliczamy między innymi:

 • Kontener 20ft Reefer
 • Kontener 40fg Reefer
 • Kontener 40 ft High Cube Reefer
 • Kontener 20 ft Open Top
 • Kontener 40 ft Open Top
 • Kontener 40 ft Open Top High Cube
 • Kontener 40 ft Hard Top
 • Kontener 40 ft High Cube Hard Top
 • Kontener 20 ft Flat Rack
 • Kontener 40 ft Flat Rack
 • Kontener 40 ft High Cube Flat Rack
 • Platforma 20 ft
 • Platforma 40 ft

 

Kontenery chłodnicze służą do transportu ładunków wymagających utrzymywania stałej temperatury. Konstrukcja kontenera i jego instalacjia chłodnicza pozwala na transport ładunków schładzanych oraz zamrażanych. Natomiast kontenery Open Top służą głównie do przewozu ładunków., których nie można załadować do standardowego kontenera przez drzwi ze względów manipulacyjnych np. towary  ładowane od góry  dźwigiem, suwnicą, przekraczające wysokość kontenera standardowego. Dach takiego kontenera okrywany jest wodoszczelną plandeką wyposażoną w linkę z zamknięciem celnym.

Kontenery morskie Hard Top przeznaczone są do przewozu ładunków ciężkich i wysokich, które trudno załadować  do standardowego kontenera. Konstrukcja kontenera umożliwia załadunek zarówno od góry jak i przez otwór drzwiowy z demontowaną belką górną. W odróżnieniu od kontenera Open Top, Hard Top ma zdejmowany stalowy wodoszczelny dach.

Z kolei kontenery morskie flat rack przystosowane są do przewozu ładunków, których wymiary uniemożliwiają wykorzystanie kontenerów uniwersalnych oraz kontenerów typu Open Top. Natomiast kontenery platformy przeznaczone są do przewozu ładunków ciężkich i gabarytowych.

 

Wymiary wewnętrzne najczęściej używanych kontenerów:

 

Rodzaj kontenera Dł. mm mm wys. mm Masa ładunku kg Tara kg Kubatura m³ Ilość europalet Ilość palet przemysłowych
20ft 5900 2350 2395 30130 2370 33,2 11 9-10
40ft 12032 2352 2395 28520 3980 67,7 24-25 20-21
40ft HC 12032 2350 2700 28490 4010 76,3 24-25 20-21
40ft Pallet Wide 12098 2426 2379 29900 4100 76,3 30 33
20ft Reefer 5535 2284 2224 27575 2905 28,7 10 9
40ft Reefer 11563 2294 2161 29400 4600 60,0 23 20