Ułatwienia na granicy USA i Kanady

Stosunki odpraw granicznych pomiędzy USA a Kanadą (jak również Meksykiem) reguluje umowa Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu (NAFTA) z 1994 roku.

Stosunki odpraw granicznych pomiędzy USA a Kanadą (jak również Meksykiem) reguluje umowa Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu (NAFTA) z 1994 roku. Głównymi założeniami powstania tego układu miały być m. in.: liberalizacja handlu artykułami rolnymi; zniesienie ceł na artykuły przemysłowe; ochrona praw własności intelektualnej; ustalenie zasad rozwiązywania sporów gospodarczych; ujednolicenie praw pracowniczych i standardów technicznych; uregulowanie zagadnień z dziedziny ochrony środowiska etc.

Dzięki temu, że kraje te sąsiadują z sobą i porozumiewają się tym samym językiem, wdrożenie tej umowy odbyło się płynnie. Zakładano również następujące cele: osiągnięcie dobrobytu i rozwoju krajów członkowskich; ułatwienia dla inwestycji; stworzenie warunków politycznych sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz wspólne ustalanie cen ropy naftowej. W wyniku tego porozumienia powstał obszar handlowy liczący 364 miliony ludzi z perspektywą poszerzenia go o nowe państwa Ameryki Środkowej i Południowej.
Wielu naszych Klientów dokonuje zakupów w sklepach internetowych lub ma dostawców w Kanadzie i stamtąd są one dostarczane firmami kurierskimi do naszego magazynu w USA, dlatego ułatwienia te są dla nas znaczące. Wiele z tych sprzedawców posiada również opcję darmowej dostawy do każdego miejsca w USA, szczególnie jeśli chodzi o produkty specjalistyczne lub droższe.
Import produktów wielkogabarytowych i ciężkich do Polski odbywa się z portów Quebec i Saint John.